ارائه خدمات فوق تخصصی ارتوپدی در بیمارستان میلاد


بیمارستان میلاد در بخش ارتوپدی خدمات تخصصی و فوق تخصصی زانو، اسپاین، اطفال، مچ پا، دست، تومور، شانه، هیپ و تروما را به بیمه شدگان تامین اجتماعی و بیماران ارائه می دهد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، در جلسه گروه ارتوپدی بیمارستان میلاد که با حضور فرهاد حمزه زاده مدیر عامل بیمارستان میلاد تشکیل شد از محمدرضا ابراهیمیان، کیوان احدی و سید حسین میروکیلی، به سبب انتشار مقالات علمی و انجام پژوهش قدردانی گردید.

حمزه زاده اشاره کرد: بیمارستان میلاد در بخش ارتوپدی خدمات تخصصی و فوق تخصصی زانو، اسپاین، اطفال، مچ پا، دست، تومور، شانه، هیپ و تروما را به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و بیماران ارائه می دهد.
مدیر گروه ارتوپدی بیمارستان میلاد نیز اظهار داشت: جلسات هفتگی این گروه فعال تر از گذشته و با مشارکت بیشتر همکاران جوان انجام می شود.
محمدرضا ابراهیمیان با اعلان اینکه جلسات گروه ارتوپدی بیمارستان میلاد هر هفته پیرامون بحث و تبادل نظر درباره بیماران خاص و ارائه مقالات برگزار می شود، اظهار داشت: مقرر شده تا از هر کدام از زیر گروه های ارتوپدی حداقل یک نفر در جلسات هفتگی حضور داشته باشند و هر ۲ ماه یک مقاله مطرح شود.
مدیرگروه ارتوپدی بیمارستان میلاد اشاره کرد: دعوت از همکاران ارتوپدی که در دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت دارند نیز در دستور کارگروه ارتوپدی بیمارستان میلاد قرار دارد.