روایت یک سرپرستار بیمارستان؛ ویروس کرونا یک هیولای نامرئی است


طب اصیل: سرپرستار بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امیراعلم، از ویروس کرونا بعنوان یک هیولای نامرئی نام برد و اظهار داشت: متاسفانه چون بیماری را نمی بینیم، آنرا جدی نمی گیریم.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، فاطمه قاسم پور، در ابتدا به وضعیت روحی و روانی کادر درمان در مواجهه با ویروس کرونا اشاره نمود و اظهار داشت: روزهای اول که این ویروس آمده بود، همه می ترسیدیم. چون نمی دانستیم چه جوری با این بیماری برخورد نماییم و اگر مبتلا شدیم یا ناقل باشیم، چه خواهد شد. وی ادامه داد: این نگرانی ها و استرس های روزهای ابتدایی بیماری، به این خاطر بود که راه و روش مقابله با بیماری را نمی دانستیم و تجربه ای از این وضعیت نداشتیم. قاسم پور افزود: کادر درمانی و بیماران در ایام ابتدایی شیوع بیماری، نیاز داشتند از نظر روحی و روانی حمایت شوند. این در حالی بود که می بایست استرس خودمان و بیماران را کنترل نماییم و از همین رو، سردرگم بودیم. سرپرستار بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امیراعلم، با عنوان این مطلب که تجربه چنین وضعیتی را نداشتیم، اظهار داشت: فشار روانی زیادی را تحمل می کردیم، چون هر روز برخی از بیماران به رغم تمام تلاش کاد درمان، فوت می شدند و این مسئله از نظر روحی، کادر درمان را آزار می داد. قاسم پور با اشاره به ماهیت ویروس کرونا که برای همگان ناشناخته بود، اضافه کرد: تا وقتی مبتلا نشوی و علایم بیماری را از نزدیک نبینی، نمی توانی درک کنی این بیماری چقدر خطرناکست. وی اظهار داشت: ویروس کرونا مثل هیولای نامرئی می ماند. قاسم پور افزود: من خودم وقتی در آی سی یو بیمارانی که گرفتار زجر تنفسی بودند را می دیدیم، واقعا وحشت می کردم که این چه بیماری است. وی ادامه داد: متاسفانه چون بیماری را نمی بینیم، آنرا جدی نمی گیریم. سرپرستار بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امیراعلم، در ادامه با عنوان این مطلب که در مواجهه با چنین بیماری هایی نیاز به مدیریت بحران داریم، اظهار داشت: غلبه بر استرس در برخورد با چنین بحران هایی، می تواند ما را در مدیریت بهتر بیماری کمک نماید.