احتمال دومین قرنطینه سراسری در انگلیس


به گزارش طب اصیل وزیر بهداشت انگلیس اظهار داشت: احتمال دومین قرنطینه سراسری در کشور وجود دارد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، «مت هانکوک» وزیر بهداشت انگلیس با اعلان اینکه یکی از گامهای احتمالی برای مهار شیوع کروناویروس اعمال قرنطینه سراسری در کشور است، گفت: به دنبال آن هستیم تا ملزم به اعمال قرنطینه سراسری نشویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وی ادامه داد: درصورتیکه تمامی افراد قوانین را رعایت نمایند میتوان از اعمال قرنطینه سراسری جلوگیری کرد اما در صورت لزوم ما از آمادگی لازم برای اعمال قرنطینه برخورداریم.

منبع: