تزریق بیشتر از ۱۴هزار دز واکسن کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۴هزار و ۷۲ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۲۵۶ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۲۳۵ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۶۶ نفر هم دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
بدین سان مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۸۹ هزار و ۵۵۷ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۱۴ هزار و ۷۲ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

منبع: