روزانه یک سیب با افزایش سن مصرف کنید

طب اصیل: خراسان رضوی با افزایش سن، روزانه یک سیب و تعدادی شاه توت برای از بین بردن ضعف و دوری از شکستگی استخوان مصرف کنید.
به نقل از هلث، نتایج تحقیقات جدید پیشنهاد می دهد، اگر می خواهید با افزایش سن از ضعف و ناتوانی جلوگیری کنید، غذاهای گیاهی غنی از فلاونول ها را مصرف کنید.
در این تحقیق، سیب و شاه توت بیشترین محافظت را ایجاد کردند برای اینکه حاوی فلاونولی به نام کوئرستین هستند که بیشترین تاثیر را بر شکنندگی نشان میدهد. هر ۱۰ میلی گرم فلاونول اضافی که در روز مصرف شود، معادل یک سیب، خطر مبتلاشدن به ناتوانی و ضعف را تا ۲۰ درصد می کاهد.
قبل از این شنیده اید که اسفناج بدن شما را قوی می کند اما در مورد مصرف فلاونول ها چطور؟
نتایج تحقیقات جدید نشان میدهد که غذاهای گیاهی غنی از این ترکیبات غذایی مهم نیز می توانند با افزایش سن، شانس مبتلاشدن به ضعف را کاهش دهند.
بگفته پژوهشگران، سیب و شاه توت ازجمله میوه هایی هستند که حاوی فلاونوئید خاصی به نام کوئرستین هستند که ممکنست با اهمیت ترین عامل برای جلوگیری از شکنندگی باشد.
استیون اوئی، یکی از پژوهشگران این تحقیق می گوید: «ممکن است این ضرب المثل قدیمی هنوز اعتبار داشته باشد که مصرف یک سیب در روز شما را از پزشک یا ضعف دور نگه می دارد».
یافته های ما نشان میدهد که به ازای هر ۱۰ میلی گرم مصرف بیشتر فلاونول ها در روز، احتمال شکنندگی تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می کند.

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از سالمندان گرفتار ضعف هستند. این سندرم سالمندی منجر به خطر بیشتر سقوط، شکستگی، ناتوانی، بستری شدن در بیمارستان و مرگ می شود.
پژوهشگران گزارش کردند که سفارش های غذایی برای جلوگیری از ضعف بطور معمول بر خوردن پروتئین متمرکز است اما خیلی از دیگر مواد غذایی فواید سلامتی دارند.
این گروه اظهار داشت: بااینکه ارتباط مدلول داری بین دریافت کل فلاونوئید و ضعف وجود نداشت اما مصرف بالاتر فلاونول ها (یکی از زیرگروه های فلاونوئیدها) با احتمال کمتری برای ایجاد ضعف همراه بود.
آنان توضیح دادند که بطور خاص، مصرف بالاتر کوئرستین، قوی ترین ارتباط را با پیش گیری از ضعف داشت.
داده ها از مطالعه قلب فرامینگهام به دست آمد و بیش از ۱۷۰۰ نفر را شامل شد. همه آنان در ابتدا ضعف نداشتند و حدود ۱۲ سال پیگیری شدند. بعد از حدود ۱۲ سال، کمی بیش از ۱۳ درصد از شرکت کنندگان گرفتار ضعف شدند.
گروه تحقیق اظهار داشت که تحقیقات آینده باید بر مداخلات غذایی فلاونول ها یا کوئرستین برای درمان ضعف تمرکز کنند.
آنان سفارش کردند که تحقیقات در مورد شرکت کنندگان دارای تنوع نژادی و قومی نیز مورد نیاز است.
نتایج این تحقیق در نشریه آمریکایی تغذیه بالینی منتشر گردید.