وزیر بهداشت خبر داد: رشد ۴۳ درصدی شرکت های دانش بنیان سلامت در یک سال قبل

به گزارش طب اصیل، خراسان رضوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: تصویب بخشنامه های مربوط به عوارض گمرکی و اعطاء تسهیلات بانکی سبب شد در یک سال … Read More