رییس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت خبر داد آمادگی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت برای پوشش مراسم ارتحال امام خمینی (ره)

طب اصیل: رییس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اظهار داشت: این مرکز با هماهنگی و همکاری ستاد مراسم ارتحال و کمیته بهداشت و درمان، برنامه ریزی لازم برای کنترل عوامل محیطی در کلیه مراحل تهیه مواد اولیه و فرآیند تهیه، نگهداری، انتقال و توزیع بین زائران را کرده و در تمام مراحل با حضور فعال بازرسان بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی البرز، تهران، ایران و شهید بهشتی اقدامات لازم را انجام داده است.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا سیدرضا غلامی با بیان این که برنامه کنترل، تهیه و آماده سازی اقلام مواد غذایی افطاری مراسم ارتحال از اول خرداد تحت کنترل شبانه روزی بهداشت محیط استان البرز و در دو شیفت دوازده ساعته تا روز دوازدهم خرداد انجام می شود، اظهار داشت: کنترل سردخانه نگهداری این اقلام از ۶ خرداد در سردخانه مرکزی به صورت شبانه روزی توسط بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است و تا زمان تخلیه کامل سردخانه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: هنگام برگزاری مراسم در حرم مطهر علاوه بر حضور بازرسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران بخصوص مرکز بهداشت جنوب تهران، کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی در قالب دو تیم ۳۰ نفره هم حضور فعال دارند تا آخر مراسم نسبت به کنترل عوامل محیطی همچون آب و غذای افطاری مراسم اقدام می کنند.

به گزارش وبدا رییس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: طبق ابلاغ دستورالعمل مربوطه، کلیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور آمادگی لازم برای کنترل عوامل محیطی در مراسم ارتحال محلی و استانی را دارند و تا آخر مراسم حضور فعال خواهند داشت.

غلامی در انتها اظهار داشت: تیم ستادی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم، از ۱۲ خرداد تا آخر مراسم در حرم مطهر مستقر هستند.