بازدید شبانه از بیمارستان های تهران؛ تاکید وزیر بر تکمیل بیمارستان های نیمه تمام در پایتخت

طب اصیل: وزیر بهداشت در ادامه بازدید های خود از مراکز درمانی پایتخت، شب گذشته و تا ساعات ابتدایی صبح امروز از بیمارستان های شریعتی، جامع زنان آرش و کودکان بهرامی تهران بازدید نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، دکتر سید حسن هاشمی ابتدا از بخش اورژانس، کلینیک ویژه در حال ساخت و پروژه طرح توسعه اورژانس و آنکولوژی بیمارستان شریعتی تهران بازدید نمود. وزیر بهداشت در این بازدید ضمن گفتگو با پرسنل بیمارستان شریعتی، از بیماران حاضر در بخش اورژانس عیادت کرد. پروژه کلینیک ویژه بیمارستان شریعتی در ۴ طبقه در حال ساخت است و ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طرح توسعه اورژانس و آنکولوژی این بیمارستان هم در ۱۰ طبقه در حال ساخت و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. هاشمی در جریان بازدید از این دو طرح عمرانی، دستورات لازم برای تسریع در تکمیل و تجهیز این بخش ها را صادر کرد. وزیر بهداشت همینطور از بخش های اورژانس، اتاق عمل، NICU و بخش نازایی بیمارستان جامع زنان آرش تهران بازدید نمود. بیمارستان جامع زنان آرش تهران دارای ۱۲۸ تخت بیمارستانی مصوب و ۱۵۵ تخت بیمارستانی فعال و ۱۰۰ درصد ضرب اشغال است. هاشمی در انتها از بخش های اورژانس، درمانگاه، NICU، هماتولوژی و نوزادان بیمارستان کودکان بهرامی تهران بازدید نمود.