با حکم وزیر بهداشت؛ انتصاب اعضای ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده

به گزارش طب اصیل وزیر بهداشت، در احکام جداگانه ای دبیر و اعضای ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را منصوب نمود.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در حکمی دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت را بعنوان دبیر و عضو ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع منصوب نمود. وزیر بهداشت همینطور در احکام جداگانه ای، دکتر صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر جان بابایی، معاون درمان، دکتر اصغری، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، دکتر حقدوست، معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی، مهندس موهبتی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، دکتر ایمانیه، مشاور وزیر در امور دانشگاه ها، دکتر امامی رضوی، دبیر دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دکتر اولیایی منش، دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت و دکتر شریعتی، رییس مرکز مدیریت شبکه را بعنوان اعضای این ستاد منصوب نمود. در متن این احکام آمده است: با عنایت به بند (الف) ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای قانون با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و ضرورت تشکیل ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بدین وسیله نظر به دانش، سوابق و توانایی های جناب عالی بعنوان دبیر/ عضو ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع منصوب می شوید. امید است در سایه پروردگار و بهره گیری از دانش و خرد جمعی در جهت ارتقای هر چه بیشتر کیفیت عرضه خدمات سلامت در کشور همت لازم را مبذول فرمایید.