معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی خبر داد؛ تعیین تکلیف پرونده پزشکی کیارستمی تا دو هفته آینده

طب اصیل: معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، اظهار داشت: وضعیت نهایی پرونده پزشکی عباس کیارستمی تا دو هفته آینده تعیین تکلیف می گردد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، دکتر علی فتاحی در نشست خبری، آخرین وضعیت پرونده پزشکی عباس کیارستمی را شرح داد. وی اضافه کرد: در پرونده های انتظامی، عدالت و حق ایجاب می کند که مباحث به صورت تخصصی و فنی و علمی بررسی و پیگیری شود. در پرونده مرحوم کیارستمی هم به دنبال طرح شکایت، تیمی تخصصی در سازمان نظام پزشکی و همینطور پزشکی قانون جهت بررسی تخصصی و فنی مبحث تشکیل شد. فتاحی با اشاره به کیفرخواست های صادر شده در این پرونده، اضافه کرد: بعد از صدور رای در هیات بدوی، به این رای اعتراض شد و بر همین مبنا مبحث در هیات تجدیدنظر مورد بررسی مجدد قرار گرفت که به این رای هم اعتراض شد و بدین سان پرونده به هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع داده شد. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: بررسی های مجدد در هیات عالی انتظامی سازمان صورت گرفته و رای قطعی این پرونده تا یکی – دو هفته آینده اعلام خواهد شد.