مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت: نگاه بهداشتی باید در حوزه های درمانی هم نهادینه شود

طب اصیل: مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، اظهار داشت: رفتارسازی باید از سطح عالی تا سطح پایین حوزههای سلامت جاری شود. اگر رفتارسازی نماییم، تمام امور صحیح انجام شده و در واقع هدفی که درصدد هستیم با نظارت به آن دست یابیم، محقق میشود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا عسگری در همایش استانی مدیران شبکه بهداشت و درمان، روسای بیمارستان ها و کارشناسان نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه نگاه بهداشتی باید در حوزه های درمانی هم نهادینه شود، تصریح کرد: اگر حوزه بهداشت در یک دانشگاه بر این مهم صحه بگذارد و نگاه کارگزاران حوزه درمان آن دانشگاه بر امر بهداشت استوار باشد، آن دانشگاه در راه درستی قدم برداشته است.

وی ادامه داد: دومین راه نجات سلامت کشور، نگاه قوی به حوزه آموزش است؛ چراکه دانشجو به روش رفتار و عملکرد اساتید خود با دقت بسیار توجه می کند و از آن الگو می گیرد، ازاین رو نیازی نیست که استاد سخنی بگوید، بلکه دانشجو از شیوه نگرش استاد، آنچه را که لازم است یاد می گیرد. در نتیجه توجه به آموزش باید از صفر تا صد باشد.

عسگری با اشاره به اینکه آنچه رضایتمندی و خرسندی مردم را به همراه میآورد، رفتار ما است، تصریح کرد: اگر بهترین امکانات را در مراکز درمانی فراهم نماییم، اما رفتارمان با بیمار و خدمت گیرنده صحیح نباشد، رضایت بیمار جلب نخواهد شد. بیمار نیاز دارد تا پس از بستری یا عمل جراحی، پزشک خویش را بر بالین ببیند.

وی ادامه داد: رفتارسازی باید از سطح عالی تا سطح پایین حوزه های سلامت جاری شود. اگر رفتارسازی نماییم، تمام امور صحیح صورت خواهد گرفت و در واقع هدفی که درصدد هستیم با نظارت به آن دست یابیم، محقق می گردد.

بنابر اعلام وبدا، مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه سامانه ۱۹۰ شنوای صدای مردم در عرصه سلامت است، خاطرنشان کرد: مردم، رسانه ها و جامعه باید به این نکته که جنس کار در حوزه سلامت سخت و کار کردن در این حوزه با سایر حوزه ها بسیار متفاوت می باشد، واقف باشند.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور ما از جانب بیگانگان تحت فشار قرار دارد، باید دست به دست هم داده و تلاش نماییم تا مردم کمترین صدمه را ببینند. این روزها باید بیشتر به فکر مردم باشیم.