معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد تدوین استاندارد ارائه خدمت در بیماری های متابولیسم برای نخستین بار در کشور

طب اصیل: معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: برای نخستین بار استاندارد خدمت بیماری های متابولیسمی تدوین شده است؛ چراکه بعضی از بیماران متابولیسمی باید تحت فرایندهای درمانی متفاوتی قرار گیرند، بنابراین استاندارد خدمت تعیین می کند که بیماران متابولیسم به کدام درمان نیاز دارند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر قاسم جان بابایی در اجلاس کشوری مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها با اشاره به اینکه بیماران خاص با سایر بیماران تفاوت دارند، اظهار داشت: در حوزه بیماران خاص چند اقدام خوب شروع شده و امیداست ماحصل آن، دریافت خدمات بهتر توسط مردم باشد.

وی اضافه کرد: قبلا مرکز مدیریت پیوند و فراهم آوری اعضا در وزارت بهداشت وجود داشت، اکنون این مرکز با بیماران ارتباط بیشتری برقرار میکند؛ چراکه خیلی از بیماران خاص امکان دارد به درمان هایی از قبیل پیوند و هماهنگی در این زمینه نیاز پیدا کنند. بنابراین با این هدف، مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها در وزارت بهداشت شکل گرفته است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مقرر است، در مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها از نظرات افراد صاحب نظر و متخصص و همینطور انجمن های علمی استفاده شود، تصریح کرد: اقدام دیگری که لازم بود انجام دهیم، نوشتن استانداردهای خدمت جدید و یا بازبینی موارد قبلی است.

جان بابایی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، استاندارد خدمت بیماری های متابولیسمی تدوین شده است؛ چراکه بعضی از بیماران متابولیسمی باید تحت فرایندهای درمانی متفاوتی قرار گیرند، بنابراین استاندارد خدمت تعیین می کند که بیماران متابولیسم به کدام درمان نیاز دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت درمورد بازبینی راهنماهای بالینی هم اظهار داشت: با همکاری انجمن تالاسمی، آخرین ورژن راهنمای بالینی بیماری تالاسمی تدوین شد و همینطور بازبینی راهنمای بالینی بیماری هموفیلی در مراحل نهایی قرار دارد. همینطور مقرر است راهنمای بالینی تمام بیماری های خاص، بازبینی شود و در عین حال استانداردهای خدمت جدید هم تدوین شود.

بنابر اعلام وبدا، جان بابایی با اشاره به اینکه با بیمه ها جلسات بسیاری تشکیل داده و میزان پوشش بیمه ای بیماری ها را مورد بررسی قرار داده ایم، اظهار داشت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر دو سال یک بار باید راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمت بازبینی شود، چراکه به مرور زمان داروها و روش های درمانی نوین معرفی می گردد و ضمن اینکه بر مدیریت هزینه ها تاکید داریم، نباید بیماران را از درمان های جدید محروم نماییم.

معاون درمان وزارت بهداشت از ابلاغ دستورالعمل مراکز بیماری های خاص اطلاع داد و اظهار داشت: برای عرضه خدمات شایسته به هموطنان و مبتلایان به بیماری های خاص، در صورت فراهم آوری ساختار فیزیکی مناسب توسط دانشگاه، وزارت بهداشت جهت ادامه فرایندهای درمانی، حمایت های لازم را از دانشگاه مربوطه خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۶۰ مرکز برای درمان بیماری های خاص تعیین شده است، خاطرنشان کرد: هدف از تولید مراکز جامع بیماری های خاص این است که بیمار، خدمات درمانی را به صورت تجمیع شده دریافت کند.