اقدامات بهداشتی وزارت بهداشت به دنبال زمین لرزه تازه آباد کرمانشاه

طب اصیل: رییس سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، اقدامات بهداشتی انجام شده به دنبال زلزله تازه آباد کرمانشاه را شرح داد.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، مهندس محراب آقازاده رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰ در این باره اظهار داشت: از زمان اعلام خبر، تیم ارزیاب بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به محل اعزام شد. طبق بررسی های صورت گرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ خانه روستایی که خانه های فرسوده ای بودند و از لحاظ زیرساختی در حد ترک برداشتن دیوارها دچار خسارت شدند. به تاسیسات فاضلاب، برق و گاز منطقه هم آسیبی وارد نشده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر تانکرهای سیار آبرسانی شامل کلرسنجی، کلرزنی و نمونه برداری در سطح منطقه توسط کارشناسان بهداشت محیط در حال انجام می باشد، اضافه کرد: آب شهرستان کرند دارای کدورت NTU۳۰ است که با هماهنگی و تشکیل تیم مشترک با آبفا در حال پیگیری بوده و آبرسانی با استفاده از تانکر آب صورت گرفته است و این مشکل امروز مرتفع می گردد.