سازمان غذا و دارو برای تامین ۱۰ تن آلبومین فراخوان داد

طب اصیل: سازمان غذا و دارو برای تامین آلبومین مورد نیاز بازار دارویی کشور در سال ۹۷، به شرکت های وارد کننده دارو فراخوان قیمت داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، برپایه این فراخوان؛ تمام شرکت های معتبر تامین کننده علاقمند به حضور در این فراخوان می توانند با استفاده از جدول انتشار یافته شامل قیمت پیشنهادی و برنامه تامین خود، برای میزان قابل تامین قطعی تا آخر سال ۹۷ با رعایت موارد زیر تکمیل و درخواست خویش را به صورت رسمی در روز شنبه ۱۳ مرداد به دبیرخانه محرمانه سازمان غذا و دارو تحویل دهند. ۱. مقدار مورد نیاز آلبومین ۱۰ تن (یک میلیون عدد ویال بر مبنای دوز ۵۰ml درصد۲۰) ۲. در مورد آلبومین با منشأ پلاسمای غیر ایرانی وارداتی قیمت به صورت CPT و با واحد یورو و در مورد نوع تولید برون مرزی با منشاء پلاسمای ایرانی صرف قیمت ریالی پیشنهادی فروش و پخش قابل پذیرش است. ۳. شرکت هایی که توان تامین بیشتر با قیمت پیشنهادی کمتری داشته باشند در اولویت انتخاب این فراخوان قرار خواهند گرفت.