معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛ سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت صدای مردم است

طب اصیل: معاون درمان وزارت بهداشت، اظهار داشت: به جهت اینکه حقوق مردم تحقق یابد و همچنان شیرینی طرح تحول سلامت حس گردد، باید نظارت های مستمر و جدی صورت گیرد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، دکتر قاسم جان بابایی در آیین رونمایی از سامانه ثبت وقایع ناخواسته حیاتی که با حضور معاونین درمان دانشگاه های سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهارداشت: پیگیری دو مبحث ثبت وقایع ناخواسته در مراکز درمانی و سامانه ۱۹۰ و پیگیری شکایات دریافت شده با استفاده از این سامانه، که از آغاز با طرح تحول سلامت همراه بوده، از مهم ترین وظایف معاونت درمان است.وی با اشاره به اینکه بحث نظارت مبحث بسیار مهمی است، اضافه کرد: حتی اگر زیرساخت ها و امکانات را مطابق با سیاست ها و سند درمان کشور توسعه دهیم و به استاندارد برسانیم، بدون وجود نظارت، امکان عرضه خدمت ایمن و با کیفیت وجود نخواهد داشت.معاون درمان وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: دفاع و صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تولید فقر ناشی از هزینه های سلامت از مهم ترین وظایف ما است. هم اکنون تمام فعالیت های توسعه ای و زحمات شبانه روزی با هدف دریافت عرضه خدمات سالم، ایمن و با قیمت مناسب برای مردم صورت می گیرد.جان بابایی در مورد ثبت وقایع ناخواسته، اظهار داشت: سامانه ثبت وقایع ناخواسته حیاتی، نشان دهنده رصد فرآیندهای عرضه خدمات درمانی در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی توسط دانشگاه ها است. ازاین رو لازم است معاونین درمان، بعنوان متولی اصلی به کمک رییس دانشگاه و تیم کارشناس نظارتی این مورد را جدی گرفته و در اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند. بازخورد های مربوطه هم از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت به آنها عرضه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه گزارشات سامانه ۱۹۰ هم نشان از فعال بودن جلسات استانی ۱۹۰ و پیگیری مطالبات مردم با استفاده از دانشگاه ها دارد، تصریح کرد: سامانه ۱۹۰ صدای مردم است که همواره باید شنیده و با پیگیری مناسب به آن پاسخ داده شود.معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه توجه به مباحث نظارتی منجر به توسعه عدالت در سلامت خواهد شد و هر گونه اهمال و یا بی توجهی نسبت به این موارد باعث برخورد از جانب معاونت درمان وزارت خواهد شد، تصریح کرد: تهیه ملزومات و دارو در داخل بیمارستان بدون ارجاع بیمار به بیرون هم همچون اهداف مهم طرح تحول سلامت است که به صورت جدی دنبال و پیگیری می گردد. جان بابایی در انتها تصریح کرد: وظیفه اصلی ما دفاع از حقوق بیمار و عرضه خدمات درست و با کیفیت است. ازاین رو به جهت اینکه بخواهیم حقوق مردم تحقق یابد و همچنان شیرینی طرح تحول حس گردد، راه آن انجام نظارت های مستمر و جدی است.