فهرست تجهیزات و ملزومات ضروری مشمول دریافت ارز دولتی اعلام گردید

طب اصیل: مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از ارسال فهرست تجهیزات و ملزومات ضروری مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وبدا، دکتر رضا مسایلی در این بارهگفت: پیرو تصویب نامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیات وزیران در اعلام سیاست های جدید ارزی، فهرست تجهیزات و ملزومات ضروری مشمول دریافت ارز به نرخ رسمی با مصوبه کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی در روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ مشخص و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.