مدیرکل دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو خبر داد؛ اقامه دعوی ضد تحریم های دارویی آمریکا

طب اصیل: مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، از پیگیری بین المللی مقابله با تحریم های دارویی آمریکا ضد کشورمان اطلاع داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، دکتر شهریار اسلامی تبار روز چهارشنبه در نشست خبری مدیران سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: با استفاده از دادگستری مستقر در لاهه، مبحث تحریم های دارویی آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران را پیگیری می نماییم. وی با اشاره به پیگیری این مورد با استفاده از معاونت حقوق بین الملل ریاست جمهوری، اضافه کرد: به واسطه نماینده وزارت بهداشت، لایحه ای را برای اقامه دعوی ضد آمریکا تنظیم کرده ایم و پیگیری هستیم تا مستندات خودمان را در مراجع قضائی بین المللی عرضه داده و از حقوق مردم دفاع نماییم. اسلامی تبار تصریح کرد: این پیگیری و اقامه دعوی ضد آمریکا، سبب خواهد شد عوارض تحریم ها در حوزه غذا و دارو کمتر شود و فشار کمتری به طرف های خارجی برای صادرات دارو و مواد دارویی به ایران وارد شود.