مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت: اجرای پرونده الکترونیک سلامت منجر به مدیریت هزینه ها می گردد

طب اصیل: مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اظهار داشت: اجرای پرونده الکترونیک سلامت می تواند از مراجعات و تجویز داروهای ‏مکرر جلوگیری کند و در نتیجه در بحث مدیریت هزینه بسیار موثر خواهد بود.‏
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، حسین وطن پور با اشاره به اهمیت تولید پرونده الکترونیک سلامت اظهار داشت: هدر رفت هزینه ها به دلیل استفاده از دفترچه های کاغذی بیمه و ضررهای مختلف آن کاملا آشکار است. وی ادامه داد: از عدم شناسایی صحیح بیمه شدگان و هم پوشانی های بیمه ای می توان بعنوان ضررهای استفاده از دفترچه های کاغذی نام برد. مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت افزود: این در شرایطی است که می توان همه اطلاعات بیمه شدگان را روی یک کارت دیجیتال ثبت نمود و اطلاعات بیمه شده همواره روی آن کارت ثبت و ضبط می گردد. همه نسخه ها و داروهای تجویز شده و دفعات رجوع و غیره روی این کارت های دیجیتال ثبت می گردد و همین مبحث می تواند پرونده شفاف بیمار را پیش روی پزشک بگذارد تا از مواردی مثل تجویز بی مورد دارو یا خدمات پاراکلینیک تکراری خودداری شود. وطن پور درباره زیرساخت های اجرای پرونده الکترونیک سلامت هم بیان کرد: از لحاظ زیرساخت مشکلی در کشور وجود ندارد، بلکه مشکل بارگذاری اطلاعات وجود دارد. یعنی اطلاعات دریافتی از بیماران هم اکنون مبتنی بر دفترچه ها است و باید ببینیم آیا اطلاعات در دسترس می باشد یا خیر. بعضی از این اطلاعات نیاز به بررسی های مجدد دارد و این بررسی ها مسلتزم گذشت زمان است. وی با اشاره به مزایای تولید پرونده الکترونیک سلامت اظهار داشت: دسترسی سریع به خدمات سلامت و معرفی سریع بیمار به عرضه کننده خدمات سلامت با استفاده از کارت های دیجیتال مقدور خواهد بود. در واقع بیمه شده می تواند به وسیله این کارت های دیجیتال با پزشک به راحتی مرتبط شود. مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اظهار نمود: اجرای پرونده الکترونیک سلامت می تواند از مراجعات و تجویز داروهای مکرر جلوگیری کند و در نتیجه در بحث مدیریت هزینه بسیار موثر خواهد بود. هم اکنون مصرف خیلی از داروها در کشور عجیب است و این نشان داده است که شاید این داروها به شکلی از سیستم بیرون کشیده می گردد و به مصارفی مثل قاچاق و غیره می رسد. با استفاده از پرونده الکترونیک می توان از تمام این موارد و هدر رفت منابع جلوگیری کرد. در نتیجه با این کار، سیستم به صورت کامل در کنترل در خواهد آمد.