ویدئو، وضعیت نامساعد پسماندهای عادی و پزشکی تهران

طب اصیل: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران با تهیه ویدئویی، وضعیت نامساعد دفن زباله ها و بخصوص پسماندهای پزشکی در حومه تهران را به تصویر کشیده است. این تصاویر در هفته نخست شهریورماه امسال تهیه شده است. وضعیت دفن زباله ها و پسماندها یکی از اشکالات زیست محیطی شهر تهران است و این وضعیت برای پسماندهای پزشکی شرایط وخیم تری دارد.
تدوینگر: جواد علیزاده