از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت صورت گرفت برگزاری دوره آموزشی ICU جنرال ویژه پرستاران مناطق محروم

طب اصیل: به همت معاونت پرستاری وزارت بهداشت، دوره آموزشی ICU جنرال با هدف ارتقای سطح آگاهی و مهارت پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستانی مناطق محروم در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار گردید.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، دوره آموزشی ICU جنرال ویژه پرستاران مناطق محروم با حضور ۳۰ تن از پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستانی استان های خوزستان، هرمزگان و ایلام به همت معاونت پرستاری وزارت بهداشت و با همکاری بیمارستان مسیح دانشوری برگزار گردید.
این دوره در جهت افزایش کیفیت عرضه مراقبت های پرستاری در بالین و با عنایت به نیاز و درخواست دانشگاه های مذکور و با مجوز آموزش مداوم جامعه پزشکی، توسط اساتید و هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و پرستاران ارشد و شاغل در بیمارستان مسیح دانشوری تدریس شد.
استانداردهای بخش ICU، ملاحظات اخلاقی و قانونی مراقبت از بیمار در ICU، اورژانس های قلب، ریه، گوارش، نفرولوژی، نورولوژی، تفسیر گازهای خونی، استانداردهای کنترل عفونت در بخش ICU، بررسی سلامت و سیستم ها در بخش های ویژه، بررسی بالینی، روش های تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی در بیماران ICU، مدیریت راه هوایی، اصول ساکشن کردن، مانیتورینگ همودینامیک، مراقبت از انواع کانترها، پیشگیری و درمان زخم فشاری و نهایتا نظریه و عملی کاربرد دستگاه تهویه مکانیکی و آشنایی با مدهای جدید و weaning بیماران و مراقبت های پرستاری از بیمار ICU از محورهای آموزشی این دوره بود.