فروش و تبلیغ اینترنتی دارو مغایر قانون است

طب اصیل: سخنگوی سازمان غذاودارو فروش اینترنتی مکمل ها، اقلام آرایشی و بهداشتی و فراورده هایی غیر از دارو را مجاز برشمرد و اظهار داشت: فروش و تبلیغ دارو به صورت آنلاین مغایر قانون است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، کیانوش جهانپور در یک برنامه رادیویی در عین حال فروش اقلام غیر دارویی بصورت اینترنتی را قانونی دانست و اضافه کرد: «بر اساس قانون می توان داروخانه مجاز برای فروش کالاهای سلامت محور غیر دارویی را دایر کرد.»

وی تبلیغ و فروش مجازی مکمل ها، اقلام آرایشی و بهداشتی و فراورده هایی غیر از دارو را مجاز برشمرد و اظهار داشت: «فروش هر کالایی که به آن دارو اطلاق می گردد بصورت آنلاین خلاف است.»

جهانپور فروش و تبلیغ دارو به صورت آنلاین را اکیدا رد کرد و آن را مغایر قانون دانست و تصریح کرد: «تنها محل فروش مجاز دارو در داروخانه های فیزیکی و حقیقی در سراسر کشور است.»

سخنگوی سازمان غذاودارو در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار داشت: «اگر روزی طبابت و ویزیت قانونی آنلاین تولید شود، پس از آن می توان درباره خدمات دارویی و تغییر ضوابط تصمیم گرفت.»

همینطور محمد بقایی، مشاور انجمن داروسازان با اشاره به اینکه روند، روش فروش داروی اینترنتی آینده صنعت دارو را به خطر می اندازد، اظهار داشت: «کارشناسان بین المللی متفق القول هستند که داروخانه آنلاین فضایی را باز می گذارد که داروخانه های غیر رسمی یا تاریخ گذشته، قاچاق و تقلبی را به مردم عرضه کند!»

به قول وی، «داروساز یک عنصر کلیدی در چرخه درمان کشور است و پس از اینکه داروی بیمار را تایید می کند، بدین معناست که مسئولیت پذیری در داروخانه آنلاین از بین می رود.»

بقایی همینطور دسترسی کودکان و نوجوانان به داروخانه های آنلاین را خطرآفرین دانست و اضافه کرد: «افرادی از مسئولان که این مورد را مطرح می کنند، حتی یک روز به عرضه خدمات دارویی نپرداخته اند؛ اما بحث مکمل ها در این حوزه متفاوت می باشد.»

وی ادامه داد: «در استفاده برخی مکمل ها هم امکان دارد مصرف کننده دچار اُوِردوز شود و افرادی که فروش آنلاین دارو را مطرح می کنند، در جهت سیاست هایی خاص حرکت می کنند و با روح درمان بیگانه هستند.»