معاون وزیر بهداشت تشریح کرد بررسی وضعیت اجرای پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در کنفرانس ژنو

طب اصیل: هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات WHOFCTC از یکم تا ششم اکتبر ۲۰۱۸ با حضور نمایندگان ۱۸۱ کشور عضو این معاهده همراه با نمایندگان سازمان های بین المللی در ژنو برگزار می گردد.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا و بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت، دکتر علیرضا رئیسی – معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که جهت شرکت در کنفرانس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات به ژنو سفر کرده است، ضمن اعلام این خبر اضافه کرد: در این اجلاس گزارش پیشرفت اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات، وضعیت اجرای پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی و همینطور وضعیت تبلیغات مواد دخانی در اینترنت و پیشنهاداتی که در جهت محدودسازی این تبلیغات برای تصویب اعضا تنظیم شده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون بهداشت، بررسی گزارش کمیته فنی اجرای مواد ۹ و ۱۰ کنوانسیون در مورد مواد متشکله و منتشره محصولات دخانی، شامل قلیان، تنباکوهای بدون دود و تنباکوهای حرارتی را از دیگر موضوعات این کنفرانس اعلام نمود و اظهار داشت: بررسی گزارش پیشرفت مفاد ۴.۲ (موضوعات جنسیتی در مصرف دخانیات)، ماده ۵.۳ (جلوگیری از دخالت صنایع دخانی در سیاستگزاری کنترل دخانیات)، مواد ۱۷ و ۱۸ در مورد مشاغل جایگزین کشت توتون و حفاظت از محیط زیست و ماده ۱۹ در مورد مسئولیت پذیری صنایع دخانی در برابر تبعات تجارت خود، از مباحث مهمی است که در این کنفرانس پیگیری خواهد شد.