سفیر ایران در مالزی تاکید کرد؛ تهیه نقشه راه همکاری های ایران و مالزی در حوزه سلامت

طب اصیل: سفیر ایران در مالزی اظهار داشت: تحولات بسیاری در حوزه سلامت ایران انجام شده و کشور به توانمندی های جدیدی دست یافته که زمینه را برای همکاری های دو جانبه و بین المللی فراهم نموده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، مرضیه افخم، تصریح کرد: در حوزه جنوب شرقی آسیا، از دوران گذشته، روابط مناسبی با کشور مالزی در حوزه های مختلف داشته ایم، البته انتظارات ما از روابط دو جانبه، بیشتر از وضعیت موجود است. وی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک ایران و مالزی، تصریح کرد: کمیته بهداشت و سلامت در این کمیسیون وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم نقشه راه همکاری های مشترک دو کشور در حوزه سلامت را تعریف نماییم. همچنین، حوزه گردشگری سلامت، تازه و جذاب است و نیاز به هماهنگی های بیشتری دارد تا همزمان با افزایش ورود گردشگران مالزیایی به ایران، شاهد توسعه گردشگری سلامت هم باشیم. سفیر ایران در مالزی خاطرنشان کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی، شرکت های خوبی در مالزی وجود دارد که در بعضی از آنها ایرانیان، اشتغال دارند و به واسطه حضور مالزی در میان کشورهای آ سه آن و اینکه این کشور همواره دروازه ورود ایران به کشورهای این حوزه بوده، می توانیم فرصت های فراتر از دو کشور و بازارهای جدید برای ایران و مالزی، تولید نماییم. افخم تصریح کرد: وزیر بهداشت از وزرای محبوب کابینه است و خلقیات و تخصص وی کمک کرده که ماموریت خطیر وزارت بهداشت در ابعاد مختلف، هماهنگ و متوازن پیش برود و حضور دکتر هاشمی در توازن بخشی به ماموریت وزارت بهداشت، ارتباط با مردم و تنظیم اولویت ها، بسیار مهم و اثرگذار بوده است.