معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛ استقرار ۳۱۰۰ پزشک متخصص در مناطق محروم کشور

طب اصیل: معاون درمان وزارت بهداشت، اظهار داشت: برنامه ماندگاری پزشکان در بیمارستان های مناطق محروم به منظور ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اجرا شده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، قاسم جان بابایی درمورد حضور پزشک متخصص در کشور بخصوص در مناطق محروم، تصریح کرد: هم اکنون، بیشتر از ۳۰۰۰ پزشک متخصص در مناطق محروم به صورت تمام وقت در مراکز درمانی مستقر هستند و خدمات این پزشکان با تعرفه دولتی به مردم عرضه می گردد. وی به توزیع پزشک متخصص به سراسر کشور برپایه بند قانونی اشاره نمود و اظهار داشت: پشتیبانی از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در جهت بند “ب” ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر پایداری نیروی انسانی متخصص و تولید دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت و بند “الف” ماده ۳۶ ناظر بر پرداخت تسهیلات ویژه برای ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته به صورت رسمی از ابتدای خرداد ماه سال ۹۳ در قالب یکی از برنامه های اصلی طرح تحول سلامت شروع به کار کرد. معاون درمان وزارت بهداشت، تصریح کرد: برنامه ماندگاری پزشکان در بیمارستان های مناطق محروم با هدف تامین پزشک متخصص و تضمین دسترسی مردم در همه نقاط کشور بخصوص در مناطق محروم و به منظور ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اجرا شده است. جان بابایی با اشاره به اینکه قبل از این هم، برنامه ای با نام ” تعرفه ترجیح مناطق محروم ” برای پزشکانی که در مناطق محروم فعالیت داشتند، اجرا می شد، افزود: در این طرح، پزشکان حمایت هایی را از بیمه های پایه دریافت می کردند. هم زمان با این طرح، یک “بند” به برنامه پنجم توسعه در خصوص پشتیبانی از پزشکانی که در مناطق محروم فعال می باشند، اضافه گردید و به این واسطه، بودجه ای برای اجرای آن در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. وی ادامه داد: هردو برنامه فوق به علت اینکه منابع مالی مکفی در اختیار نداشتند و جهت دهی مناسبی را دنبال نمی کردند، انگیزه لازم برای حضور پزشکان در مناطق محروم را تولید نکردند، تا اینکه این مورد در قالب طرح تحول سلامت بعنوان اولویت های دولت مطرح و تصمیم بر آن شد که برنامه ریزی صحیحی برای حضور پزشکان در مناطق محروم و افزایش دسترسی مردم به پزشکان متخصص در مناطق محروم اندیشیده شود. این در حالی بود که در زمان آغاز طرح، تنها ۱۴۵۰ پزشک متخصص در مناطق محروم حضور داشتند. معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هم اکنون، ۳۱۰۰ پزشک متخصص و فوق تخصص در ۲۵۱ بیمارستان در ۲۳۶ شهر کمتر برخوردار درحال خدمت به هموطنان هستند، خاطرنشان کرد: ساماندهی مناسب نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته، حذف پرداخت های غیر رسمی در این مناطق، اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری از دستاوردهای اجرای این برنامه است.