در نامه ای به معاون وزیر بهداشت؛ رئیس شبکه هپاتیت ایران استعفا کرد

طب اصیل: رئیس شبکه هپاتیت ایران، در نامه ای به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، استعفای خودرا اعلام نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، سید موید علویان در نامه ای به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت استعفای خودرا اعلام نمود و در نامه ای از معاون وزیر بهداشت درخواست کرده است، فردی را برای ریاست شبکه هپاتیت ایران انتخاب کنند که هماهنگی بیشتری با وزارتخانه داشته باشد.