در گفتگو با مهر مطرح شد؛ جزئیات حمایت شرکت های دارویی از پزشکان، ضوابط بازاریابی دارو

طب اصیل: رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه ای به معاونان درمان و آموزشی وزارت بهداشت، خواهان نظارت دقیق بر اجرای آیین نامه مربوط به شرایط و ضوابط حمایت شرکت های دارویی از حرف پزشکی شد.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه ای به معاون درمان و معاون آموزشی وزارت بهداشت، آیین نامه نحوه معرفی و عرضه اطلاعات علمی دارو که در آن چگونگی حمایت شرکت های دارویی از همایش های علمی و تقبل هزینه های سفرهای داخلی و خارجی شاغلین حرف پزشکی را شرح داد.
رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات این آیین نامه اشاره نمود و اظهار داشت: این آئین نامه در اجرای ضوابط تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی به منظور شفاف سازی و آمادگی کنترل و نظارت بر فعالیت های معرفی داروها تدوین و ابلاغ گردید.
وی اضافه کرد: برپایه ماده ۲ این آئین نامه هرگونه فعالیت در زمینه معرفی داروها باید با هدف افزایش آگاهی جامعه پزشکی و بیماران، ارتقاء سطح سلامت جامعه و عرضه اطلاعات مستند علمی و آموزشی و هم پشتیبانی از آموزش و پژوهش در زمینه پزشکی در جهت منافع اعلام منافع کشور و بیماران صورت پذیرد.
معاون وزیر افزود: بر این اساس، معرفی داروها به هیچ عنوان نباید با معیارهای منطقی، اخلاقی تجویز دارو در تضاد بوده و یا باعث سلب استقلال رأی و نظر پزشک شود. پرداخت و یا پیشنهاد هر گونه کمک مالی و یا غیر مالی، قراردادهای حمایتی مشاوره ای و یا مانند آنها در قبال تجویز، توصیه، خرید و مصرف فرآورده های دارویی ممنوع می باشد.
اصغری اضافه کرد: در معرفی دارو نباید پنهان کاری اطلاعات صورت گیرد و همراه با مستندات علمی مبتنی بر شواهد باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: یافته های منتج از ارزیابی های بالینی، تحقیقات و مطالعات بالینی بعد از ورود دارو به بازار و دریافت مجوزهای قانونی باید به صورت کامل و شفاف در معرفی دارویی با ذکر منابع علمی ذکر شود و از بیان موارد غیر واقعی و گمراه کننده پرهیز شود.
وی اضافه کرد: معرفی و بازاریابی داروها صرفاً منحصر به داروهای موجود در لیست داروهای ایران است. هر نوع معرفی داروهای خارج از این فهرست همچون داروهایی که به صورت تک نسخه ای و یا فوریتی حتی با مجوز قبلی سازمان غذا و دارو وارد کشور می شوند، به هر شکل و عنوان ممنوع می باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: هر گونه معرفی و بازاریابی داروهای مخدر هم ممنوع می باشد.
اصغری اضافه کرد: موسسات دارویی مسئول تمامی نتایج احتمالی ناشی از معرفی داروهای خود هستند و مدیران ارشد و مسئولین فنی موسسات دارویی موظفند جهت رعایت مفاد این آئین نامه و نظارت بر حسن انجام آن، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
وی اظهار داشت: همینطور موسسات دارویی صرفاً مجاز به معرفی و عرضه اطلاعات در مورد داروهای خود هستند و عرضه اطلاعات ضد داروهای سایر موسسات از سوی آنها ممنوع می باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو، مبحث هدایا از جانب شرکت های دارویی به جامعه پزشکی را یاد شده قرار داد و اضافه کرد: هدایای تبلیغاتی که از سوی موسسات دارویی به شاغلین حرف پزشکی اهدا می شود، باید فاقد ارزش مادی باشد. ضمن اینکه موسسات دارویی موظفند مستندات مربوط به این هدایا را حداقل به مدت ۵ سال نگهداری کنند که در صورت درخواست قابل عرضه به مراجع ذی ربط باشد.
وی افزود: موسسات دارویی می توانند با رعایت نکاتی در جهت ارتقاء دانش پزشکی به برگزار کنندگان همایش ها و سمینارهای علمی مرتبط، کمک های مالی و علمی نماید. بطوریکه کمک های نقدی می بایست مستقیما به حساب رسمی انجمن ها، موسسات علمی و یا دانشگاه های علوم پزشکی برگزار کننده این همایش ها، واریز شود.
اصغری اظهار داشت: فعالیت های تبلیغاتی از قبیل عرضه هدایا و بروشور طی برگزاری همایش، مطابق با دیگر بندهای این آئین نامه بلامانع است.
رئیس سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: برپایه ماده ۸ این آئین نامه، در صورت احراز تخلفات موسسات دارویی و یا شاغلین حرف پزشکی از مفاد این آئین نامه، موارد در مورد موسسات دارویی به محاکم عمومی ذیربط و در مورد شاغلین گروه پزشکی به سازمان نظام پزشکی و یا سایر مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی ارجاع خواهد شد.