تلفن همراه ۷ برابر آلوده تر از صندلی توالت فرنگی

به گزارش طب اصیل مطالعات جدید نشان داده است که یک گوشی تلفن همراه به صورت میانگین حدود هفت برابر آلوده تر از صندلی توالت فرنگی است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، تلفن های همراهی که پوشش های چرمی دارند، بیشترین باکتری ها را در بر گرفته اما حتی تلفن هایی با پوشش های تمیز و خشک پلاستیکی بیشتر از شش برابر بیشتر از نشیمنگاه های توالت ها میکروب دارند.
با این وجود بررسی صورت گرفته در یک اداره نشان داد دو پنجم از کارکنان این اداره تلفن های همراه خویش را با خود به توالت های اداره می برند.
یک شرکت تحقیقاتی در زمینه بهداشت، با کمک وسیله ای که میکروب های زنده را روی سطوح به صورت نقاطی روشن نشان می دهد، سطوح تلفن های همراه هوشمند را با سطوح صندلی های توالت های فرنگی مقایسه کرده است.
صندلی توالت اسکن شده به این روش ۲۲۰ نقطه روشن را که باکتری های زنده در آن کمین کرده بودند، نشان داد در حالیکه تلفن های همراه اسکن شده به صورت میانگین ۱۴۷۹ نقطه روشن را نشان دادند.
یک استاد باکتری شناسی دانشگاه آبردین اسکاتلند در این ارتباط می گوید: نورو ویروس ها روی تلفن های همراه در این وقت از سال وجود دارند اما میکروب های موجود روی تلفن های هوشمند احیانا باکتری های خود افراد بوده و از همین رو احتمال انتقال بیماری پایین است. با این وجود رد و بدل کردن تلفن های همراه بین افراد می تواند سبب انتقال بیماری باشد.
در سال ۲۰۱۱ میلادی هم محققان دانشکده طب گرمسیری و بهداشت لندن دریافتند که از هر شش دستگاه تلفن همراه یک تلفن آلوده به مواد مدفوعی همچون باکتری های ای.کولای هستند که می تواند منجر به مسمومیت غذایی و باکتری های معده شود.
سال قبل از آن هم یک سازمان نظارتی مصرف کنندگان ۳۰ دستگاه تلفن همراه را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده بود که باکتری های روی تلفن های همراه بیشتر از میزان نرمال بوده و قابلیت این را دارند که ناراحتی های جدی معده در استفاده کنندگان خود تولید کنند.
آخرین تحقیق صورت گرفته هم با بررسی ۵۰ تلفن همراه نشان داد یک تلفن همراه با پوشش چرمی که بعنوان کیف پول هم استفاده می شده بیشترین میزان باکتری های ثبت شده، حدود ۱۷ برابر باکتری های یک صندلی توالت را دارا است.
میانگین نقاط روشن تجمع باکتری ها در یک تلفن همراه با پوشش پلاستیکی ۱۴۵۴ نقطه بوده که حدودا هفت برابر میکروب های یک صندلی توالت است.
کارشناسان بر این باورند که تلفن های همراه از آن جایی که به توالت ها برده می شوند و در معرض همان میکروب هایی قرار می گیرند که روی دسته ها و صندلی های توالت وجود دارند، تا این اندازه آلوده می شوند.
به گزارش روزنامه دیلی میل، بر مبنای بررسی صورت گرفته توسط یک شرکت تحقیقاتی در زمینه بهداشت روی ۲۰۰۰ نفر ۴۰ درصد از افراد اقرار کرده اند که در محل کار تلفن های همراه خویش را با خود به توالت می برند اما تنها ۲۰ درصد از آنان تلفن های همراه خویش را بعد از خارج شدن از توالت ها تمیز می کنند.