سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛ مراکز ترک اعتیاد از داروخانه ها متادون می گیرند

طب اصیل: کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از برنامه این سازمان برای عرضه متادون توسط داروخانه های منتخب آگاهی داد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، علی بیرامی، اظهار داشت: با عنایت به اینکه عرضه دارو از وظایف ذاتی داروخانه هاست، سازمان غذا و دارو بر طبق برنامه ای در نظر دارد تا متادون به صورت یک پکیج در داروخانه های منتخب توزیع شود. وی ادامه داد: هم اکنون متادون مورد نیاز کشور توسط سازمان غذا و دارو تامین میگردد و برای توزیع بین مراکز ترک اعتیاد، در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گیرد. این کارشناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مرحله آزمایشی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی قم در حال اجراست، افزود: متادون و قرص به صورت یک پکیج در نظر گرفته شده و از راه ۲ داروخانه در اختیار مراکز ترک اعتیاد قم قرار می گیرد. به قول وی، این طرح سپس اتمام مرحله آزمایشی، به صورت سراسری در داروخانه ها اجرا و هر ۲۰ مرکز ترک اعتیاد تحت پوشش یک داروخانه قرار گرفته و سهمیه داروی خودرا تهیه می کنند.