در گفتگو با مهر مطرح شد؛ راه اندازی بخش توانمند سازی مغز در مرکز توانبخشی هلال احمر

طب اصیل: معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر از طریق اندازی بخش توانمندسازی مغز، روان و ذهن برای اولین بار در مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر آگاهی داد.
حسن صفاریه در تشریح فعالیت های بخش توانمند سازی مغز، روان و ذهن مرکز توانبخشی جمعیت هلال به خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش مشاوره و توانمندسازی افراد با لطمه های روانشناسی که شامل افسردگی، اضطراب، وسواس، مشکلات خواب است، بخشی از خدماتی است که مقرر است در این بخش به بیماران نمایش شود. معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر با اشاره به اهمیت راه اندازی این بخش در مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر اظهار داشت: بخش توانمندسازی مغز، روان و ذهن می تواند به عنوان یکی از بخش های موثر در نمایش خدمات بازپروری مغز و اعصاب قلمداد شود. وی نمایش خدمات توانبخشی وبازپروری مغز، ذهن و شناخت حافظه، توجه، تمرکز و… را دیگر خدمات قابل نمایش در این بخش توصیف کرد. صفاریه اضافه کرد: مبتلایان به مشکلات حافظه یا افراد مستعد اختلال و ناتوان در تصمیم گیری، مهار فکر ورفتار می توانند از خدمات این بخش در مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر استفاده کنند. وی در خاتمه انجام تست هوش و ارزیابی جامع توانایی های شناختی را یکی دیگر خدمات قابل نمایش در مرکز توانمندسازی مغز، روان و ذهن مرکز جامع توانبخشی هلال احمر برشمرد و اشاره کرد: این خدمات جملگی با بالاترین ضریب دقت و کیفیت و با پایین ترین قیمت به بیماران نمایش خواهد شد.