گامی اساسی برای صادرات داروی ایرانی

طب اصیل: ایران بعنوان آغازین عضو شورای بین المللی یکسان سازی الزامات فنی ثبت فراورده های دارویی انسانی (ICH ) در منطقه پذیرفته شد، الحاق به این سازمان راه را برای صادرات دارو به دیگر کشورها تسهیل میکند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، شورای بین المللی یکسان سازی الزامات فنی ثبت فرآورده های دارویی انسانی(ICH )، با هدف یکسان سازی استانداردهای مربوط به کیفیت، اثربخشی، ایمنی و دیگر موارد در رابطه با ثبت داروها در سراسر جهان فعالیت می کند.
این نهاد از سال ۱۹۹۰ میلادی فعالیت خودرا آغاز نموده است و هم اکنون دارای ۱۶ عضو دائم و ۲۸ عضو ناظر از بین کشورهای گوناگون است. الحاق به ICH و اعمال استانداردهای آن در فرآیندهای مختلف ثبت دارو، چه در بخش های نظارتی و چه در صنایع دارویی، موجب ارتقاء کیفیت داروهای تولیدی در کشور شده و خصوصاً راه را برای صادرات دارو به دیگر کشورها تسهیل می کند.
همین طور الحاق به ICH موجب تعامل موثرتر با دیگر نهادها و سازمان های نظارتی در سطح بین المللی میگردد.
الحاق به ICH یکی از برنامه های مطالعات بالینی و مراقبت های دارویی(اداره کل دارو) است که برمبنای پیش بینی های انجام شده حوزه دارویی ایران باید تا سال ۱۴۰۰ به عضویت این نهاد در آید. بدین منظور و به دنبال برنامه ریزی ها و فعالیت های انجام شده از سال ۹۵ کمیته الحاق به این مجمع در دستور کار قرار گرفته و در اوایل سال ۹۷ در اداره کل دارو تشکیل شد.
به صورت همزمان با تشکیل کمیته ICH در سازمان غذا و دارو، تکمیل فرم های عضویت و ارتباط با دبیرخانه بسیج از طرف فوکال پوینت برنامه (دکتر محمود آل بویه) انجام و مورد پیگیری قرار|گرفت و نمایندگان سازمان غذا و دارو به جلسه مجمع سالانه که در نوامبر ۲۰۱۸ در کشور آمریکا به منظور بررسی درخواست عضویت ایران برگزار شد، دعوت شدند.
بااینکه امکان حضور نمایندگان این کمیته در جلسه مجمع ICH احداث نشد، اما درخواست عضویت ایران بعنوان عضو ناظر در جلسه مجمع ICH مطرح و مورد تایید قرار گرفت.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، بدون شک پذیرش ایران بعنوان عضو ناظر ICH آغاز فعالیت های جدید درون بخشی و برون بخشی در حوزه دارویی کشور است و حمایت نهادهای دولتی، مجلس شورای اسلامی، شرکت ها، تولیدکنندگان دارو، انجمن های مرتبط و…تضمین کننده موفقیت این برنامه مهم خواهند بود.