نامه وزیر بهداشت به وزیر صنعت برای معافیت مالیات علی الحساب تجهیزات و ملزومات پزشکی

طب اصیل: وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رییس جمهور در خصوص عدم افزایش قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی، خواهان معافیت پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه و قطعات یدکی و ساخت آنها مانند دارو شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، در متن نامه دکتر سیدحسن هاشمی آمده است:
«جناب آقای دکتر رحمانی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
بازگشت به بخشنامه شماره ۱۶۶۹۰۴/ ۶۰ مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ معاونت محترم امور اقتصادی و بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم بازار درباب معافیت پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور به میزان ۴ درصد با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، با توجه به اهمیت خطیر جایگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی در نظام نمایش خدمات سلامت و تاکید رییس محترم جمهور در عدم افزایش قیمت این کالاها، مزید امتنان است دستور فرمایید همچون دارو «تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه و قطعات یدکی و ساخت آنها» باز مشمول معافیت پرداخت مالیات علی الحساب فوق الذکر گردند.»