رئیس کتابخانه مرکزی همدان با قصور پزشکی جانباخته؟

طب اصیل: مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان از مرگ مادری سپس زایمان در بیمارستان آگاهی داد.
دکتر علی احسان صالح در گفت وگو با ایسنا در تشریح این خبر اظهار نمود: پگاه روز گذشته یک مادر سپس زایمان در بیمارستان جان باخت که علت مرگ آن توسط پزشکی قانونی در دست بررسی می باشد.
وی با اشاره به اینکه نمونه برداری از این فرد صورت گرفته است، اشاره کرد: امکان دارد این مادر بر اثر آمبولی لخته خون یا آمبولی مایع آمونیاتیک جان باخته باشد.
صالح در پاسخ به اینکه خانواده متوفی اعلام نموده اند دخترشان سپس تزریق آمپول نفسش گرفت، صورتش کبود شد و به کما رفت، عنوان کرد: نمی توان در این زمینه تا زمان بررسی نمونه ها و انجام آزمایشات لازم اظهار نظر کرد و امکان دارد این سوژه بین یک تا دو ماه به طول انجامد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان درباره اینکه بنا به قول خانواده متوفی، حساسیت دخترشان به آمپول تزریقی اعلام شده بود و بر اثر این قصور عزیزشان جان باخته، عنوان کرد: حساسیت قابل کنترل است و نمی توان قطعی گفت به این دلیل فوت کرده و سپس بررسی تکمیلی نتیجه نهایی اعلام میگردد.
متوفی منصوره حسینی شعار، رئیس کتابخانه مرکزی همدان حدودا ۳۵ ساله بوده که سپس تولد اولین فرزندش در بیمارستان بوعلی همدان جان باخت.