روابط عمومی سازمان بیمه سلامت خبر داد خبر رفتن طاهر موهبتی به سازمان تامین اجتماعی حقیقت ندارد

طب اصیل: مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت رفتن طاهر موهبتی، مدیرعامل این سازمان به سازمان تامین اجتماعی را تکذیب نمود.
محمد هاشمی در گفت وگو با ایسنا درباره مباحث مطرح شده در فضای مجازی درباب تصدی پست مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی توسط مدیرعامل فعلی سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: این گمانه زنی ها توسط برخی افراد انجام شده و پایه و اساسی ندارد.
هاشمی افزود: هم اکنون مهندس موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت است و برنامه ای هم برای جابجایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت مانند سازمان تامین اجتماعی حدود نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش داشته و از سازمان های حاکمیتی و تاثیر گذار در نظام سلامت کشور است و امروز روند فعالیت های این سازمان برای بهبود روز افزون خدمات بر همگان مشخص است.
هاشمی اظهار داشت: معین نمی باشد طراحان اینگونه شایعات بدون رعایت اخلاق چه هدفی را دنبال می کنند.