الزامات جدید سازمان غذا و دارو درباره غذاهای تراریخته

طب اصیل: مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو الزامات این سازمان برای برچسب گذاری محصولات و فرآورده های غذایی تراریخته را تشریح نمود.

دکتر وحید مفید در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغیه به معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، درباره مصوبات جلسه شورای ملی ایمنی زیستی (آبان ماه امسال) در زمینه برچسب گذاری محصولات غذایی تراریخته اشاره کرد: منظور از برچسب گذاری این محصولات، درج عبارت “اصلاح شده ژنتیکی” سپس نام جزء تراریخته در بخش ترکیبات ماده غذایی است.

وی اشاره کرد: بدین سبب از این به بعد درباب فرآورده های مشمول برچسب گذاری مانند سویا، ذرت، کلزا و پنبه دانه در صورتیکه ماده غذایی شامل یا حاوی ماده اولیه تراریخته باشد، باید عبارت “اصلاح شده ژنتیکی” در مقابل جزء تراریخته درج شود.

مفید اضافه کرد: برمبنای مصوبه شورای ایمنی زیستی کشور، درج هرگونه عبارت یا علامت دیگر بعنوان برچسب گذاری مستلزم کسب مجوز از شورای مذکور است و از آنجائیکه درج لوگو به تصویب این شورا نرسیده، پس دیگر نیاز به درج لوگو نیست.

وی تاکید کرد: در صورتی که کارخانجات یا واحدهای تولیدی مبادرت به چاپ برچسب یا طرح لوگو کرده اند، هم اکنون نیازی به درج عبارت “اصلاح شده ژنتیکی” روی برچسب نخواهد بود.

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت اضافه کرد: همین طور در صورتیکه متقاضی بنا بر مستندات معتبر ادعای عدم تراریختگی محصول را داشته باشد، باید فرم تعهدنامه عدم تراریختگی (دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت درباب موجودات زنده تغییر ژنتیک یافته و فرآورده های آن در رابطه با مواد غذایی) را تکمیل کرده و با سایر مستندات در محلی مناسب که دسترسی ناظران در دانشگاه ها به آن به سهولت میسر باشد، نگهداری کنند. طبق این دستورالعمل از محموله های غیر تراریخته جهت راستی آزمایی تعهد عدم تراریختگی به صورت تصادفی نمونه برداری صورت خواهد گرفت.