مدیر عامل سازمان بیمه سلامت: بودجه واقعی نشود، بسته خدمتی کوچک می گردد

به گزارش طب اصیل مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: در صورت پرداخت ۲۶۴۰میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیون یورو طی ۱۰ روز آینده، این مبلغ را برای پرداخت بدهی هایمان به ۴۲ هزار واحد عرضه دهنده خدمت هزینه می نماییم.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، طاهر موهبتی در نشست خبری که قبل از ظهر امروز برگزار شد، اظهار داشت: چنانچه بودجه سازمان بیمه سلامت در سال آینده واقعی دیده نشود با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می شویم. بیمه سلامت باید یک دفعه برای همیشه مشکل بودجه اش را حل کند و ما بدهی های خودرا پرداخت نماییم و از تولید بدهی های جدید جلوگیری نماییم.وی اشاره کرد: علاوه بر واقعی دیدن بودجه باید منابع و مصارف خودرا هم مدیریت نماییم که البته در این خصوص اقداماتی مانند توجه به راهنمایان بالینی، رفع همپوشانی، هدفمند کردن بیمه بلاعوض با اولویت گروههای نیازمند و محروم، شروع نظام ارجاع و… انجام شده و ادامه پیدا می کند اما اگر بودجه سازمان بیمه سلامت در بودجه ۹۸ واقعی دیده نشود، بدهی های جدید تولید میگردد.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: با عنایت به بودجه فعلی و کسری اعتبارات، توان پاسخگویی به نیازهای سازمان بیمه ای مانند سازمان بیمه سلامت را نداریم و باید راهکارهای دیگری عرضه دهیم.وی اضافه کرد: البته ما با کوچک سازی بسته حمایتی و خدماتی موافق نیستیم و شرایط دولت و اعتبارات را در نظر می گیریم اما اگر بودجه مان واقعی نشود و کسری داشته باشیم، چاره ای جز این نداریم.موهبتی اشاره کرد: با اشاره به اینکه هم اکنون بیمه سلامت ۴ هزار و ۹۰۰ خدمت تحت پوشش دارد، اظهار داشت: همین طور ۲ هزار و ۴۰۰ قلم دارو و ۴ هزار و ۷۰۰ لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی تحت پوشش ما است که قصد کوچک سازی آنها را نداریم و باید منتظر بودجه سال آینده باشیم.وی اظهار داشت: ما معتقدیم همین پوشش را ادامه دهیم و باید محدودیت منابع را هم در نظر بگیریم.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه تا آخر سال ۹۶، ۸ هزار میلیارد کسری داشتیم، اظهار داشت: به اذن سازمان برنامه و بودجه، در ابتدای سال ۳ هزار میلیارد از بودجه ما کم پرداخت شده است و امسال هم حدود ۷ هزار میلیارد کسری خواهیم داشت.موهبتی اضافه کرد: هم اکنون حدود ۷ میلیون نفر فاقد بیمه هستند که بار مالی پوشش این افراد بیشتر از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میگردد و برای حفظ وضع موجود پیشنهاد کرده ایم که بودجه مان را در سال آینده به اندازه تعداد افراد تحت پوشش و همین طور بدهی هایمان اختصاص دهند که گویا این گونه نخواهد بود و ما در سال آینده هم با ۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم شد.وی اظهار داشت: در شرایط اقتصادی، سلامت نقش مهمی در زندگی مردم دارد و چنانچه فردی در خانواده ای بیمار شود، بابت پرداخت هزینه های آن باید منابع زیادی داشته باشند و در غیر این صورت با مشکل مواجه می شوند و این گونه است که زیر خط فقر خواهند رفت.موهبتی اشاره کرد: هر خانواده سه نفره بابت پوشش بیمه ای خود ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می کند، در حالیکه ما برای آنها ۱۳۴ هزار تومان هزینه می نماییم و در مجموع برای ۵ میلیون خانوار تحت پوشش ۵ هزار میلیارد کسری خواهیم داشت.وی اظهار داشت: در نهایت اگر منابع کشور به هر دلیلی تأمین کننده نیاز سازمان بیمه سلامت نباشد، در مصارف خودمان (بسته خدمتی و فرانشیز) باوجود اینکه موافق نیستیم، باید محدودیت تولید نماییم.مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همین طور در مورد پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو تاکید کرد: تا این لحظه هنوز پولی به حساب ما واریز نشده است اما به محض اینکه پرداختی صورت گیرد، ظرف یک هفته تا ۱۰ روز برای پرداخت بدهی هایمان در بخش های دارو، تجهیزات و وسایل پزشکی و سایر خدمات درمانی به استان ها اقدام می نماییم و آنها هم به ۴۲ هزار عرضه دهنده خدمت بدهی هایشان را پرداخت می کنند.وی افزود: سه شنبه هفته گذشته ۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان از این ۵۰۰ میلیون یورو به حساب سازمان برنامه و بودجه پرداخت گردید و دکتر نوبخت هم دستور داد که این اعتبار سازمان بیمه سلامت پرداخت گردد اما هنوز پرداخت نشده که امیدواریم ظرف امروز و فردا به حساب سازمان واریز شود.موهبتی همین طور اظهار داشت: حتی اگر این ۵۰۰ میلیون یورو که معادل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میگردد به ما پرداخت گردد باز هم ما با کسری مواجه خواهیم شد؛ چونکه بدهی های سال ۹۶، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، امسال هم ۳ هزار میلیارد کم پرداخت گردید و تا آخر سال هم ۵ هزار میلیارد به آن اضافه میگردد و در نهایت باز هم در سال آینده بدهی های ما به مراکز طرف قرارداد ادامه خواهد یافت.