راه اندازی سامانه الکترونیکی ۱۱۵ در کشور

طب اصیل: رئیس سازمان اورژانس کشور اظهار داشت: سالانه حدود ۳۸۰ هزار مصدوم در کشور داریم که ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها قادر به بازگشت به کار نیستند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر پیر حسین کولیوند اضافه کرد: افزایش کیفیت خدمات بیمارستانی و استقرار سامانه جامع اطلاعات حوادث ترافیکی، یکی کردن نظام جامع اطلاعات و راه اندازی سامانه الکترونیکی ۱۱۵ تا اختتام امسال یا اردیبهشت سال آینده در همه دانشگاه های علوم پزشکی همچون سه دانشگاه علوم پزشکی زابل، زاهدان و ایرانشهر در دستور کار است.
وی افزود: این سازمان آمادگی دارد دوره های آموزشی فوریت های پزشکی را در بعضی مجموعه ها همچون هواپیمایی و راه آهن با همکاری مسئولان این دستگاه ها اجرا نماید و سیستان وبلوچستان می تواند با بیان آمادگی خود دومین استان از نظر دریافت این آموزش ها باشد.
رئیس سازمان اورژانس اشاره کرد: آخرین استانداردهای آموزش فوریت های پزشکی که در دنیا استفاده میگردد برای کادر نیروهای اورژانس کشور همچون دانشگاه های زابل، زاهدان و ایرانشهر به صورت شبیه سازی مجازی و الزامی اجرا خواهد شد.
کولیوند اظهار نمود: برای هر استان همچون سیستان وبلوچستان سهمیه طب اورژانس در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است، ۳۳۰ موتور آمبولانس در کشور فعالیت دارد که بزودی هزار دستگاه به این تعداد اضافه و سهمیه استان به شبکه اورژانس آن افزوده میگردد.
وی بیان کرد: طبق برنامه ششم، ۸۶ پایگاه اورژانس باید در استان راه اندازی شود که شهرداری ها با واگذاری زمین می توانند در راه اندازی و تجهیز اورژانس های جاده ای و شهری همکاری کنند.