شرایط نرمال بازار دارو و کاهش کمبودها

به گزارش طب اصیل رئیس سابق سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در ماه های اول اعمال تحریم ها، کمبود دارویی از چندده قلم به شرایط نرمال رسیده است.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر اصغری در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: درمان بدون دارو ناقص بوده و سلامتی بدون تامین غذای سالم غیر ممکن است؛ بدین سبب حوزه بهداشت با غذا و حوزه درمان با تامین داروی کیفی پیوند خورده است.
وی ادامه داد: فعالیت در حوزه غذا و دارو مسئولیت سنگینی است و به سبب نوع و ماهیت کار و بیزینس هایی که با ارقام درشت ارتباط دارد و وظیفه سازمان در حوزه صدور مجوزهایی در بازار پررقابت تجارت برای گرفتن سهم بیشتر، متاسفانه مورد بهتان واقع میگردد. به این علت وجهه سازمان در بیرون و دید سیستم های نظارتی به سبب گزارشاتی از طرف بیزنس من ها متاثر شده است و در نتیجه نگاه هایی را به دنبال دارد که شایسته این قشر خدمتگزار نیست.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو افزود: کوشیدیم در این مدت سیستم های مختلف نظارتی مانند مجلس را در مورد وظیفه سنگین و عملکرد شایسته خدمتگزاران در این دوره و دوران قبل این حوزه باخبر نماییم.
وی افزود: خدمتگزاران در حوزه دارو چه در دوران تحریم گذشته که با کمبود چندصد قلمی مواجه بودیم و چه در تحریم های اخیر که کمبودها به چندده قلم رسید، نقش خودرا ایفا کردند و با وجود گرفتاری هایی که داشتیم، توانستیم بازار را به حالت نرمال برسانیم.
اصغری اشاره کرد: با همکاری هم توانستیم شرایط سخت را پشت سر بگذاریم که عمده مشکلات به سبب ناهماهنگی ها در خارج از این سیستم بوده و در تامین منابع و نقدینگی بود، اما خوشبختانه در شرایط خوبی هماهنگی ها بیشتر شده و بخش عمده مشکلات رفع شد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی با اشاره به اینکه اعمال تحریم ها جنگ اقتصادی به حساب می آید، اشاره کرد: امیدواریم شرایط سخت دارویی را در تحریم با پرچمداری دکتر پیرصالحی پشت سر گذاشته و با کمترین عارضه سپری نماییم.
اصغری اظهار داشت: دکتر نمکی صنعت دارو و سازمان غذا و دارو را به خوبی می شناسد و ارتباطات مناسب دارد که در شرایط تحریم با اولویتی که برای نیازهای غذا و دارو داده می شود، امیدوارم منشاء خیر باشد.