مدیرعامل سازمان انتقال خون عنوان کرد؛ استفاده از تجربه ۵۰ میلیون واحد خون اهدایی در کشور

به گزارش طب اصیل مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به ۵۰ میلیون واحد خون اهدایی، اظهار داشت: به اتکای این تجربه می توانیم در زمینه خون های نادر و آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی سرآمد شویم.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، علی اکبر پورفتح اله در جلسه بررسی برنامه های راهبردی سازمان انتقال خون، اضافه کرد: در هر سازمان نگاه ملی و فراملی باید بر ارتقای شخصی ارجحیت داشته باشد، بنابراین بر همین اساس، سازمان انتقال خون از لحاظ شاخص های آماری به سمت کشورهای پیشرفته حرکت می کند و آموزش های بین المللی و منطقه ای انتقال خون را در همکاری با سازمان جهانی بهداشت برعهده دارد، آزمایشگاه های ایمنوهماتولوژی هم باید در بین کشورهای منطقه پیشرو باشند، استانداردهای کاری جدیدی را پدید آورند و به دنبال کشف و ثبت گروه های جدید خونی باشند. وی تصریح کرد: سابقه ۴۵ ساله انتقال خون ملی و ۵۰ میلیون واحد خون اهدایی از آغاز تاسیس سازمان انتقال خون، تجربه و دانشی در اختیار ما قرار داده است که به اتکای آن می توانیم در زمینه خون های نادر و آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی هم سرآمد شویم و در شان این سازمان و موسسه آموزشی پژوهشی طب انتقال خون که دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد هماتولوژی تربیت می کند، عمل نماییم. پورفتح اله، زبان علم را در عرصه بین الملل موثرترین و گویاترین زبان خواند و اضافه کرد: این ظرفیت در سازمان وجود دارد که هویت علمی ایران را بیشتر از پیش به دنیا بشناساند. مدیرعامل سازمان انتقال خون تصریح کرد: باید آزمایشگاه های تخصصی انعقاد، هماتولوژی، کیت سازی و آزمایشگاه ملکولی و سرولوژی که به صورت اختصاصی مربوط به حوزه کار انتقال خون است، تقویت شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و برنامه ای عملیاتی و کاربردی برای توسعه این آزمایشگاه ها طراحی شود که برای ستاد، استان تهران، استان های منطقه ای و کشوری و حتی فراملی ظرفیت فعالیت داشته باشد. وی در این راستا به ارتباط با آزمایشگاه های مرجع بین المللی برای شناسایی موارد ناشناخته، تبادل نمونه و اطلاعات، و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی تاکید نمود. همینطور کریم شمس معاون فنی و تکنولوژی های جدید سازمان انتقال خون، به ضروریات مورد توجه آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی، و سرولوژی اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون ۲۰ هزار بیمار تالاسمی با میانگین ۱۸ تا ۲۰ سال که به خاطر تزریق خون مکرر درخونشان آنتی بادی ساخته شده است، با طول عمری که در پیش دارند نیاز به خدمات ما در این آزمایشگاه ها دارند و برای آمادگی باید روی تخصص گرایی آزمایشگاه ها تمرکز نماییم. وی آموزش، ارزیابی، نظارت و توسعه استانی را از برنامه های پیش روی سازمان انتقال خون دانست و اضافه کرد: لازم است کنترل کیفی خارجی روی آزمایشگاه های سرولوژی انجام و اعتبارسنجی لازم در این مراکز کسب شود و کیفیت عملکرد با معیارهای مدون مورد ارزیابی و تایید قرار گیرد.