رشد استخوان ها در قرن ۲۱ زودتر متوقف می گردد

به گزارش طب اصیل پژوهشگران می گویند رشد استخوان های کودکان حالا نسبت به قرن گذشته زودتر متوقف می گردد و این مورد بر زمان بندی درمان های استخوانی اثرگذار است.

به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، پژوهشگران می گویند رشد استخوان های کودکان حالا نسبت به قرن گذشته زودتر متوقف می گردد و این مورد بر زمان بندی درمان های استخوانی اثرگذار است.
بر اساس پژوهش تازه دانشگاه میسوری، رشد کامل استخوان بندی دختران نسبت به قرن گذشته ۱۰ ماه و پسران حدود ۷ ماه زودتر رخ می دهد.
دانا دورن، مدیر این پژوهش می گوید: یافته های ما نشان داده است باید زمان «نرمال» جدیدی برای رشد کامل اسکلتی در نظر بگیریم. تکمیل رشد استخوان ها در زمان کمتر بر شرایط درمان نارسایی های اسکلتی خاصی در کودکان اثرگذار است، همچون درمان تفاوت در طول پاها یا درمان اسکولیوز (انحراف ستون مهره یا کج پشتی) تغییر خواهد نمود. همینطور این مورد بر کاربرد هورمون رشد در درمان هم اثرگذار خواهد بود.
مل بویر، همکار این پژوهش هم می گوید: زمان بندی در درمان چنین شرایطی عاملی تعیین کننده در دستیابی به نتیجه مطلوب است. آن چه این پژوهش به ما نشان داده است این است که پزشکان باید زودتر از آن چه تا کنون گمان می کردند چشم به راه همجوشی صفحه رشد استخوان باشند.
پژوهشگران در این تحقیق رادیوگراف های استخوان دست و مچ بیشتر از ۱۰۰۰ کودک که در فاصله زمانی ۱۹۱۵ و ۲۰۰۶ متولد شده بودند را بررسی کردند. رادیوگراف ها طی چندین دهه برای پژوهشی به درازای یک قرن درباره رشد اسکلتی انسان گردآوری شده بود و توجه محققان بر فرایند رشدی به نام همجوشی صفحه رشد متمرکز بود که نشانگر آخر رشد استخوان است.
دورن در این باره توضیح می دهد: این فرایند وقتی آغاز می گردد که صفحه رشد، که غضروفی در انتهای استخوان است، به سر استخوان متصل می گردد. این صفحه کم کم گرفتار کلسیفیکاسیون شده و به تدریج به صورت کامل با استخوان متصل شده و جوش می خورد. وقتی جوش خوردگی کامل شد، آخر رشد استخوان فرا رسیده است.
نتایج این پژوهش نشان داد اسکلت کودکانی که در دهه ۱۹۹۰ به دنیا آمدند سریع تر و زودتر از کودکان متولد شده در دهه ۱۹۳۰ به رشد کامل رسیده است. این پژوهش عوامل احتمالی رشد سریع تر اسکلت را بررسی نکرده اما محققان می گویند یک عامل می تواند قرار داشتن فرد در معرض مواد شیمیایی باشد که بر هورمون ها اثر می گذارند.