رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد؛ جزئیات توافقات با وزیر سابق بر سر بودجه طرح تحول سلامت

به گزارش طب اصیل رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: هر سال با وزیر بهداشت موافقتنامه ای مبادله می شد که بر این اساس میزان منابع مشخص و فعالیت های وزارتخانه نیز تعیین می شد.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت یکی از مهم ترین طرح های دولت می باشد که از آغاز دولت یازدهم شروع شده و ادامه می یابد، اضافه کرد: تمام این سال ها به رغم محدودیت های مالی و به رغم اینکه منابع مالی برخی حوزه ها کمتر کاهش پیدا کرده است، اما در بخش طرح تحول سلامت تخصیص ها کامل انجام شده است. وی افزود: با عنایت به مهم بودن طرح تحول سلامت اقدام ویژه ای در تعامل با وزارت بهداشت صورت گرفت به این صورت که در ماه های نخست هر سال برنامه ریزی می شد تا نوع اقداماتی که باید توسط وزارتخانه عملیاتی شود و همینطور میزان تخصیص منابع تعیین شود. نوبخت با اشاره به اینکه وزارت بهداشت نباید نگران کم یا زیاد شدن بودجه و تحقق منابع باشد، اظهار داشت: هر سال با وزیر بهداشت، جلسه ای درباره منابع طرح تحول سلامت برگزار می شد که باید به خوبی از زحمات، خدمات و دلسوزی های وی برای اجرای این طرح تشکر کرد. وی با تاکید بر اینکه هر سال با وزیر بهداشت موافقتنامه ای مبادله می شد که بر این اساس میزان منابع مشخص و فعالیت های وزارتخانه هم تعیین می شد، تصریح کرد: سال قبل در ایام پایانی در بخش منابع طرح تحول سلامت با مشکل مواجه شدیم که بعد از شروع سال استثنائا این منابع تخصیص یافت، چراکه برای سایر موارد عنوان می گردد که منابع موجود نبوده و تخصیص نیافته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت سال آینده با همکاری وزارت بهداشت، با قوت بیشتری در کشور اجرا می گردد.