به مناسبت سالروز فوت دکتر قریب؛ ماجرایی از زندگینامه پدر طب کودکان

طب اصیل: مرحوم دکتر محمد قریب در سال ۱۲۸۸ در یک خانواده مذهبی در تهران متولد شد. وی در سال ۱۳۰۶ شمسی در زمره اولین گروه دانشجویان ایرانی بود که برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه رفتند.
دریافت ۷ MB ویدئومهر: پس از گذراندن دوره سربازی در سال ۱۳۱۹ بعنوان دانشیار طب اطفال در دانشگاه به فعالیت علمی مشغول شد. وی ابتدا در بیمارستان رازی اداره بخش اطفال آن مرکز را بر عهده گرفت، سپس به بیمارستان هزار تختخوابی رفت و در آن بخش اطفال دایر نمود.
دکتر قریب در سال ۱۳۲۱ موفق به دریافت نشان عالی دولت فرانسه شد و در سال ۱۳۵۰ به عضویت هیأت مدیره انجمن بین المللی بیماری های کودکان در آمد.
وی در طول سالهای فعالیت علمی خود در کنگره های بین المللی در کشورهای مختلف همچون فرانسه، آمریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه و اتریش شرکت کرد و عضویت چندین مجمع علمی بین المللی را برعهده داشت. ایشان آغازین تعویض خون را در ایران انجام داد و از بنیانگذاران انتقال خون در ایران بود.
از مهمترین اقدامات ایشان بنیان گذاری و تأسیس آغازین بیمارستان تخصصی کودکان یعنی بیمارستان مرکز طبی کودکان به همراه دکتر اهری بود.
دکتر قریب در روز سه شنبه اول بهمن ماه ۱۳۵۳ در بیمارستان مرکز طبی کودکان محل خدمت خود دار فانی را وداع کردند و طبق وصیت خودشان در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.