در گفتگو با مهر مطرح شد؛ بررسی موجودی مواد اولیه دارویی در کشور، جمع آوری اطلاعات شرکت ها

به گزارش طب اصیل مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نامه ای به مدیران عامل شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته بندی، خواهان وضعیت موجودی این شرکت ها شد.
محمد عبدزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مبحث فایل بازخوانی مواد اولیه دارویی، اظهار داشت: به منظور ارزیابی وضعیت تولید داخل شرکت های دارویی و ملزومات بسته بندی، لازم است که موجودی و برنامه آتی تولید آنها به سازمان غذا و دارو اعلام گردد. وی ادامه داد: از همین رو، در نامه ای به مدیران عامل شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته بندی دارو، خواسته ایم که تا ۲۰ بهمن ۹۷، نسبت به ارسال گزارشی از موجودی و برنامه آتی تولید خود، اقدام نمایند. عبدزاده افزود: اطلاعات دریافتی این شرکت ها، مبنای برنامه ریزی و تامین مواد اولیه در کشور بوده و مسئولیت صحت و سقم اطلاعات، بر عهده خودشان است. مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: تکمیل اطلاعات و پرینت آنها می بایست به تایید مدیرعامل و مسئول فنی شرکت های یاد شده رسیده باشد و در صورت تغییرات احتمالی در مورد برنامه تولید، موارد به این اداره کل اطلاع رسانی شود.