در گفتگو با مهر عنوان شد؛ گروه پزشکی می تواند منبع درآمد کشور باشد

به گزارش طب اصیل رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، اظهار داشت: گروه پزشکی می تواند یکی از بهترین منابع درآمد برای بودجه کشور باشد.
باقر شهنی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای جامعه پزشکی کشور در منطقه، اظهارداشت: جایگاه پزشکی ایران به لحاظ علمی در منطقه از ارج و قرب بالایی برخوردار می باشد و ما می توانیم با تولید شرایطی توسط شرکت های خصوصی و تحت پوشش انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی، از این ظرفیت بعنوان منبع درآمد بودجه کشور استفاده نماییم. وی بر تولید مراکز درمانی آزاد در چارچوب مراکز تجارت اقتصادی در مرزها، بعنوان بهترین راهکار منبع درآمد کشور نام برد و اضافه کرد: هم اکنون بیمارانی از کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق و حاشیه خلیج فارس، به کشور ما می آیند که باید سازماندهی شوند. شهنی زاده، ضرورت جذب بیماران بیشتری از کشورهای آسیای میانه را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: تولید این مراکز درمانی در مرزها، می تواند منبع درآمد ارزی برای کشور باشد که می بایست از این ظرفیت به درستی استفاده نمود. رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، بر همکاری و تعامل مجلس شورای اسلامی، انجمن های علمی گروه پزشکی و سازمان نظام پزشکی برای رسیدن به یک تفاهم بر سر تولید مراکز درمانی آزاد، اشاره نمود و اضافه کرد: اگر این اتفاق بیافتد، می توانیم چنین هدفی را عملیاتی نماییم. شهنی زاده بر لزوم استفاده از توانمندی خفته جامعه پزشکی در ارز آوری کشور تصریح کرد و اظهار داشت: گروه پزشکی شامل پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهی و…، در این ارز آوری برای کشور دخیل بوده و می بایست از این توانمندی بهترین استفاده را برد. رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، تولید مراکز درمانی آزاد در مرزهای کشورمان را در جهت استفاده از ظرفیت توریسم درمانی در منطقه عنوان نمود.