در گفتگو با مهر مطرح شد؛ غربالگری بیماری های نادر در مادران باردار، انجام MRI جنین

طب اصیل: مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران، به تشریح روند غربالگری تشخیص بیماری های نادر در مادران حامله پرداخت.
حمیدرضا ادراکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت تشخیص بیماری های نادر اصرار کرد و اظهار داشت: تمام اهتمام ما در بنیاد بیماری های نادر، این است که کار غربالگری و تشخیص بیماری های نادر در ابتدای سن شیوع بیماری صورت گیرد تا بتوان اقدامات درمانی را به موقع آغاز نمود. وی با اشاره به انجام غربالگری در مادران باردار، اضافه کرد: برای مادرانی که جنین آنها مشکوک به بیماری نادر است، سونوگرافی های ساده و پیشرفته و همین طور MRI جنین انجام می شود. ادراکی افزود: در صورتیکه مادر حامله در سونوگرافی ساده، جنین او مشکوک به بیماری نادر بود، برای او سونوگرافی پیشرفته و همین طور MRI از جنین انجام می شود. مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران، با تاکید بر انجام سایر کارهای تشخیصی تخصصی برای این قبیل مادران که مشکوک به بیماری نادر هستند، اشاره کرد: حتما از ماه چهارم حاملگی برای این مادران درخواست MRI جنین از روی شکم مادر انجام می شود. ضمن اینکه سایر کارهای تشخیصی مثل تست های ژنتیکی و…، برای تشخیص نوع دقیق بیماری نادر، انجام می شود. ادراکی با اشاره به تهیه اطلس بیماری های نادر ایران توسط معاونت پژوهشی بنیاد بیماری های نادر، اظهارداشت: این کتاب می تواند مرجع کاملی برای پزشکان متخصص، گروه درمانگر و حتی مراقبین بهداشتی مدارس باشد تا بتوانند با انواع بیماری های نادر شایع در کشور و نوع تشخیص و حتی درمان این بیماری ها، آشنا گردند.