آمادگی ایران برای انتقال تجربیات حوزه سلامت به لبنان

طب اصیل: مشاور وزیر بهداشت در امور زنان با تاکید بر تبادل تجربیات حوزه سلامت میان دو کشور ایران و لبنان، اظهار داشت: در این دیدار بر تبادل تجربیات حوزه سلامت میان دو کشور ایران و لبنان تاکید شد و ایران آمادگی خود برای انتقال تجربیات بخش بهداشت، درمان و آموزش به لبنان را اعلام نمود.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر ساره محمدی در حاشیه دیدار هیات زنان لبنان با مدیران زن حوزه سلامت، هدف از سفر این هیات به ایران را آشنایی لبنان با دستاوردهای ۴۰ ساله پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حوزه امور زنان در بخش بهداشت و درمان بیان کرد و اظهار داشت: در این دیدار، توضیحاتی در مورد فعالیت های بهداشت و درمان در حوزه امور زنان داده شد و هیات لبنانی با عملکرد، تجربیات و حوزه سلامت ایران در حوزه زنان آشنا شدند.

بنابر اعلام وبدا، مشاور وزیر بهداشت در امور زنان درانتها اظهار داشت: همچنین، در این دیدار بر تبادل تجربیات حوزه سلامت میان دو کشور ایران و لبنان تاکید شد و ایران آمادگی خود برای انتقال تجربیات بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لبنان را اعلام نمود.
همچنین رئیس هیات اعزامی زنان لبنان و فعال سیاسی کشور لبنان، با اشاره به دستاوردهای بزرگ ایران در همه حوزه ها و حوزه سلامت، اظهار داشت: ایران توانسته به دستاوردها و موفقیت های زیادی در حوزه امور زنان برسد و این نشان داده است که ایران به امور زنان توجه خاص و ویژه ای دارد.

دکتر علی ظاهر در حاشیه دیدار هیات زنان لبنان با مدیران زن حوزه سلامت ایران ضمن بیان این مطلب، اضافه کرد: توجه ویژه به بهداشت و درمان زنان و ایجاد مراکز مشاوره و مراکز تخصصی درمانی برای زنان نشان داده است که ایران جز کشورهای پیشرفته در حوزه امور زنان است.

ظاهر با اشاره به اینکه ایران و لبنان می توانند همکاریهای خوبی در حوزه دارو با یکدیگر داشته باشند، اضافه کرد: ایران در حوزه دارو پیشرفت های زیادی داشته و هم اکنون لبنان دارای کارخانه های داروسازی است و اگر دولت های ایران و لبنان به این بخش توجه بیشتر داشته باشند می توانیم بخش خصوصی را در حوزه دارو مشارکت دهیم.