همتی: مواد اولیه دارو در سال آینده با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شود

به گزارش طب اصیل یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد که مواد اولیه داروهای تولیدی و بعضی از داروهای خارجی در سال آینده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کشور وارد می شود.
احمد همتی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: دارو همچون کالاهایی است که مواد اولیه آن برای تولید داخل با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کشور وارد می شود. بنابراین مبنای قیمت گذاری ها در سال آینده به عهده دولت می باشد. چون دولت تأمین کننده ارز می باشد و باید قیمت گذاری را انجام دهد.
وی ادامه داد: طبق روال معمول قیمت دارو در سال آینده چند درصد افزوده می شود ولی باز هم به علت آنکه در سال آینده مواد اولیه دارو با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کشور وارد می شود قیمت گذاری بر عهده دولت می باشد.
همتی خاطرنشان کرد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای داروهای خارجی که مشابه آن در کشور وجود ندارد و در داخل تولید نمی گردد هم اختصاص می یابد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به طرح پیشنهادی در کمیسیون تلفیق برای اختصاص ارز نیمایی به دارو اظهار داشت: این پیشنهاد در کمیسیون رد شد چون دارو از کالاهای اساسی است که باید به آن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده شود.