در نشست خبری تاکید شد؛ مهلت انجمن داروسازان به تامین اجتماعی

به گزارش طب اصیل رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان، با انتقاد شدید از بی اعتنایی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات معوق داروخانه ها، از تعیین زمان مقرر برای پاسخگویی این سازمان خبر دادند.
به گزارش طب اصیل به نقل از مهر، رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، پس از ظهر دوشنبه در نشست خبری، به تشریح مشکلات داروخانه ها برای تداوم خدمت به مردم و بیماران پرداختند.در ابتدای این نشست، رهبر مژدهی آذر پیشکسوت حوزه دارو و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که اساس بیمه در ایران مشکل دارد، بر لزوم بازبینی و اصلاح قوانین بیمه ای تصریح کرد و اظهار داشت: بیمه تامین اجتماعی اجازه ندهد که داروخانه ها مجبور شوند، نسخه ها را نقدی حساب کنند.وی اضافه کرد: اگر روز کفگیر داروخانه ها به ته دیگ بخورد، مجبور خواهند بود که نسخه های بیماران را نقدی محاسبه کنند.مژدهی آذر افزود: داروخانه ها تا جایی که امکان دارد مدارا خواهند کرد اما اگر دار و ندار خودمان را از دست بدهیم، مجبور خواهیم شد نسخه های بیماران را نقدی محاسبه نماییم و آن وقت، مردم صدمه خواهند دید.عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، اظهار داشت: ما انتظار زیادی از بیمه تامین اجتماعی نداریم، فقط می خواهیم به تعهدات قانونی خودش عمل کند.در ادامه محمدباقر ضیاء رئیس انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که مشکل دیرینه ما با بیمه ها باید در یک نقطه تمام شود، اظهارداشت: شکیبایی و نجابت داروسازان، سبب سوءتفاهم بیمه ها شده است. زیرا، تصور می کنند مال و اندوخته داروخانه ها بی نهایت است.وی با تاکید بر این مورد که امکان ادامه فعالیت داروخانه ها به این شکل امکان پذیر نخواهد بود، خاطرنشان کرد: قراردادهای ما با بیمه تامین اجتماعی به این شکل است که باید ۶۰ درصد صورت حساب نسخه ها را نقدی پرداخت کنند و ۴۰ درصد باقی مانده هم در دو ماه تسویه شود. در حالیکه شاهد تاخیر ۶ ماهه بیمه در پرداخت مطالبات داروخانه ها هستیم.ضیاء افزود: این وضعیت سبب می شود داروخانه ها مجبور شوند وام های با ۲۰ درصد سود از بانک ها بگیرند، در حالیکه حاشیه سود فروش دارو ۱۵ درصد است.وی اضافه کرد: بر همین اساس، مقرر است روز ۱۵ اسفند، داروخانه داران در سراسر کشور به مراکز بیمه تامین اجتماعی بروند و از آنها بخواهند که وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها را تعیین تکلیف کنند. در واقع، ما از آنها می خواهیم که بگویند چه زمانی مطالبات داروخانه ها را خواهند داد و بعد از آن، در مورد پاسخ بیمه تامین اجتماعی، تصمیم گیری خواهیم کرد.رئیس انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که تمام راه های قانونی را رفته ایم، اظهار داشت: بیشتر از ۶۰۰ نامه برای مسئولان و مقامات مختلف نوشته ایم و الان بدنه انجمن، این بی اعتنایی بیمه تامین اجتماعی را نمی پذیرد.همچنین، جلیل سعیدلو عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که داروخانه ها از نقطه تعادل اقتصادی خارج شده و به مرز ورشکستگی رسیده اند، اضافه کرد: اقتصاد داروخانه ها نهیف شده است و این واقعیتی است که باید بپذیریم.وی با اشاره به گردش مالی ۲۲ هزار میلیارد تومانی داروخانه ها، اظهار داشت: ۵۰ درصد این گردش مالی مربوط به ۳۰۰ داروخانه دولتی است و گردش مالی بخش خصوصی روز به روز کمتر می شود.سعیدلو اضافه کرد: وقتی ما یک روز حق بیمه را به تاخیر می اندازیم جریمه می شویم، در صورتیکه تامین اجتماعی هیچ اعتنایی به پرداخت مطالبات داروخانه ها ندارد.وی اظهار داشت: این نوع رفتار ارباب و رعیتی باید تغییر کند. ما انتظار زیادی از تامین اجتماعی نداریم، فقط به تعهدات قانونی خودش عمل کند.سعیدلو، از داروخانه بعنوان ویترین درمان کشور نام برد و اضافه کرد: داروخانه اگر نتواند سرویس خوب بدهد، سبب نارضایتی مردم خواهد شد.