با حکم وزیر بهداشت ایرج حریرچی در سمت معاون کلی وزارت بهداشت ابقاء شد

به گزارش طب اصیل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی ایرج حریرچی را در سِمَت معاون کل این وزارتخانه ابقا کرد.

به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، دکتر سعید نمکی طی حکمی دکتر ایرج حریرچی را در سمت معاون کلی وزارت بهداشت ابقا کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

«با توجه به سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی، بدینوسیله در جایگاه معاون کل وزارت بهداشت ابقا می شوید تا با تاکید بر لطف الهی و بهره گیری از همکاری و مشارکت کلیه معاونین محترم و روسای محترم دانشگاه ها و مدیران واحدهای تابعه با پایبندی به منشور و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید به انجام امور محوله بپردازید:

حسب شیوه صدور احکام اهم انتظارات از حضرتعالی عبارتست از:

– ایجاد هماهنگی، همدلی و هم افزایی بین معاونین محترم و پرهیز از هر گونه شیوه اجرایی جزیره ای درون سازمانی.

– پیگیری مستمر تصمیمات متخذه توسط معاونت های بخشی و تجمیع آنها به خصوص در موارد مشترک.

– تشکیل جلسات با دستگاه های برون و درون سازمانی ذیربط حول محورهای در رابطه با نظام سلامت و گسترش روابط بین بخشی.

– پیگیری در تدوین برنامه های ملی و منطقه ای و شیوه های نظارت بر آنها (بدیهی است بسته به جایگاه هر برنامه امور اصلی توسط معاونت های ذیربط تمشیت و جنابعالی پایش و نظارت مستمر خواهید داشت).

– پایش و نظارت روزانه، هفتگی و ماهانه بر نیازهای اساسی از قبیل دارو و تجهیزات پزشکی و پیگیری های لازم و به موقع از راه معاونین و مدیران ذیربط.

– نظرخواهی از معاونین محترم ذیربط و تدوین برنامه های دوره ای جهت برگزاری جلسات شورای معاونین، شورای عالی، نشست روسای دانشگاه ها و دیگر گردهمایی های ضروری و تدوین برنامه های آتی.

– گردآوری پیشنهادات کلیه مدیران وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ودسته بندی و جمع بندی آنها در جهت اداره بهینه منابع و تدوین راه کارهای اجرایی مناسب.

– تشکیل کارگروه ویژه جهت تدوین راه کارهای مناسب برای اجرایی شدن برنامه تقدیمی وزیر به مجلس محترم شورای اسلامی.

– ساماندهی شوراهای نظارت و ارزیابی استان ها و شورایعالی نظارت و ارزیابی مرکزی طبق مذاکرات قبلی، ضمن آنکه در غیاب اینجانب به حل و فصل امور اجرایی مجموعه خواهید پرداخت.

– استقلال کامل معاونت های بخشی در اداره امور محوله لحاظ خواهد شد.

– انتظار می رود در غیاب اینجانب گردش امور دفتر وزیر را هدایت و پیگیری فرمایید.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.»