در گفت وگو با ایسنا تشریح شد جزئیات ارائه خدمات دندانپزشکی بلاعوض در ۶۰هزار مدرسه

طب اصیل: رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در چارچوب طرح تحول سلامت دهان و دندان و کاهش شاخص پوسیدگی دندانی در کودکان، اظهار داشت: نخستین گروه هدف ما افراد شش تا ۱۴ سال بودند که به صورت فعال برای نمایش خدمات به آنها در مدرسه به سراغ شان می رویم و تابحال ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

دکتر حمید صمدزاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آغاز برنامه بهداشت دهان و دندان از شروع دولت یازدهم و در چارچوب طرح تحول نظام سلامت، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ با حساسیت و جدیت وزیر وقت بهداشت، خوشبختانه طرح تحول سلامت دهان و دندان هم شروع شد و اقدامات خوبی در چارچوب این برنامه انجام شد. یکی از این اقدامات، اولویت دادن به پیشگیری و بهداشت دهان و دندان بود که در این زمینه تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در امتداد ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی کشور به امضا رسید و نزدیک به هفت میلیون دانش آموز تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند.
کاهش شاخص پوسیدگی دندان های کودکان ۱۲ ساله تا ۱۴۰۰
وی با اشاره به اینکه قبل از اجرای این طرح شاخص پوسیدگی دندان های کودکان ۱۲ ساله ایرانی شامل دندان های پر شده، کشیده شده و پوسیده، ۲.۹ بود، اضافه کرد: قرار بر این بود که با اجرای طرح تحول سلامت دهان و دندان این شاخص تا سال ۱۴۰۰ به نزدیک یک کم شود. به دنبال اجرای این تفاهم نامه طی این چند سال نزدیک به ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی کشور تحت پوشش برنامه تحول سلامت دهان و دندان قرار گرفتند. در این زمینه در شهرها و روستاها، مباحث آموزشی و پکیج های خدمتی را آماده کردیم و برای مدارس هم ماکت دندان آموزشی تهیه و به آموزش و پرورش ارسال شد. همین طور کتاب و سی دی آموزشی برای مجموعه آموزش و پرورش، مربیان بهداشت و معلمین داوطلب آماده و ارسال شد.
آموزش به ۳۷ هزار نیرو برای ارتقاء بهداشت دهان و دندان دانش آموزان
صمدزاده افزود: همین طور جلسات آموزشی را خصوصاً برای مربیان بهداشت مدارس در چارچوب دوره های بازآموزی ضمن خدمت، با کمک آموزش و پرورش برگزار کردیم و در این مدت نزدیک به ۷۰۰۰ نفر از نیروهای آموزش و پرورش تحت آموزش قرار گرفتند. در عین حال به حدود ۳۰ هزار نفر از نیروهای بهداشتی خودمان شامل بهورز، مراقب سلامت و… که در سطح یک نمایش خدمات را انجام می دادند، آموزش نمایش کردیم.
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت دهان و دندان برای دانش آموزان
وی با اشاره به اینکه در چارچوب طرح تحول سلامت دهان و دندان و با عنایت به تاثیر فلوراید در کاهش پوسیدگی، سالانه دو نوبت وارنیش فلوراید برای دانش آموزان انجام می شود، اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات مان این بود که نیازهای درمانی دانش آموزان اندازه گیری و ثبت گردید. همین طور برای دانش آموزان پرونده الکترونیک دهان و دندان به وجود آمد و این پرونده در پرونده الکترونیک سلامت و سامانه “سیب” ادغام شد. هم اکنون هم این پرونده در مراکز سلامت، برای دانش آموزان شش تا ۱۴ سال و کودکان زیر شش سال هم تشکیل می شود.
توزیع مسواک انگشتی برای کودکان زیر ۳ سال در مراکز بهداشتی
رییس اداره دهان و دندان وزارت بهداشت همین طور اظهار داشت: در عین حال در چارچوب برنامه طرح تحول، برای مادران و کودکان زیر سه سال باز معاینه انجام شده و به آنها آموزش می دهیم و در مراکزمان شامل خانه بهداشت یا پایگاه سلامت، در هر شش ماه یک نوبت، برای کودکان زیر سه سال مسواک انگشتی توزیع می شود. این اقدامات خوبی بوده که در حوزه بهداشت و پیشگیری اتفاق افتاده است.
ارائه خدمات سلامت دندان در ۶۰ هزار مدرسه
صمدزاده با اشاره به اینکه در این برنامه ها سه گروه هدف شامل افراد شش تا ۱۴ سال، سه تا شش سال و زیر سه سال و مادران حامله و شیرده مورد توجه قرار گرفتند، اظهار نمود: نخستین گروه هدف ما افراد شش تا ۱۴ سال بودند که ما به صورت فعال برای نمایش خدمات به آنها در مدرسه به سراغ شان می رویم و تابحال ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی کشور را تحت پوشش قرار داده ایم.

وی افزود: حال در این مدارس یا مربی بهداشت داریم یا معلم داوطلب که آنها را آموزش داده ایم. در عین حال در صورت نبود مربی بهداشت و یا معلم داوطلب، نیروهای خودمان شامل بهورز یا مراقب سلامت در مدرسه حضور یافته و نمایش خدمت می کنند و این اقدامات جزو برنامه های روتین شان است. آنها در این مدارس به دانش آموزان آموزش داده، غربالگری کرده و وارنیش فلوراید انجام می دهند. همین طور در صورت نیاز دانش آموزان به درمان، آنها را به مراکز وزارت بهداشت ارجاع می دهند.
ادغام برنامه بهداشت دهان و دندان در سامانه «سیب»
صمدزاده اضافه کرد: این درحالیست که گروه هدف دیگر ما یعنی کودکان سه تا شش سال و زیر سه سال به خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت وزارت بهداشت بازگشت و خدمات مورد نیاز را دریافت می کنند. باید توجه کرد که در سطح کشور شاهد پوشش بالای ۹۰ درصدی خانه ها و مراکز بهداشت در روستاها و پوشش بیشتر از ۸۰ درصدی آنها در شهرها هستیم. بدین سبب افرادی که در حوزه گروه های هدف ما قرار دارند و به مراکز بهداشت مراجعه نموده و پرونده خانوار دارند، این خدمات برایشان انجام می شود؛ به طوریکه هم اکنون هر بهورز و مراقب سلامت ما می داند که باید این اقدامات را انجام دهد و در سامانه «سیب» هم مراقبت از سلامت دهان و دندان وجود دارد. برای اینکه هم اکنون پکیج خدمتی و بسته آموزشی ما در سامانه «سیب» ادغام شده است.
اجرای برنامه دهان و دندان عاری از پوسیدگی برای بیشتر از ۱ میلیون نفر
وی در ادامه صحبت هایش اظهار داشت: اقدام دیگری که از سال تحصیلی جاری در این حوزه آغاز شد، بحث دهان و دندان عاری از پوسیدگی برای کودکان پایه ششم بود که هم اکنون ابلاغ گردیده و در شهرها و روستاها، گروه هدف را معاینه و نیاز درمانی شان را انجام می دهیم. باید توجه کرد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز پایه ششم ابتدایی داریم که برایشان این اقدام انجام می شود.

صمدزاده اضافه کرد: بر این اساس هم اکنون حدود ۴۰ درصد دانش آموزان مان فاقد مشکل هستند و امیدواریم تا آخر سال تحصیلی این میزان به مرز ۸۰ درصد برسد. در صورت انجام این اقدام، در آینده پوسیدگی در این افراد کمتر ظهور می کند. هم اکنون هم با اقداماتی که در چارچوب طرح تحول سلامت دهان و دندان انجام شده، خوشبختانه شاخص پوسیدگی یا همان DMFT گروه هدف به ۱.۸۴ کاهش پیدا کرده است.
ارائه هشت خدمت درمانی بلاعوض دندان پزشکی
وی با اشاره به اینکه اقدام دیگرمان در این حوزه نمایش هشت خدمت دندان پزشکی برای افراد زیر ۱۴ سال و مادران حامله و شیرده در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر که تحت پوشش بیمه روستایی هستند، بود، اظهار داشت: این هشت خدمت دندان پزشکی برای گروه هدف شامل کشیدن دندان های شیری و دائمی، ترمیم یک سطحی، دو سطحی و سه سطحی همرنگ و آمالگام، پالپ و پالپ زنده، فیشورسیلانت و فلوراید تراپی برای گروه هدف یعنی افراد زیر ۱۴ سال و مادران بارددار و شیرده است که به صورت بلاعوض در مراکزمان برای گروه هدف انجام می شود.

رییس اداره دهان و دندان وزارت بهداشت همین طور اظهار داشت: خوشبختانه در این حوزه از نظر اعتباری کمک مان کردند و در حوزه اعتبارات سلامت دهان و دندان به کمبودی برخورد نکردیم. برای اینکه اقدامات خوبی انجام شده و مردم و آموزش و پرورش هم رضایت داشته اند. البته نتوانسته ایم اعتبارت مان را افزایش دهیم، اما با همان اعتبارات گذشته اقدامات مان را انجام می دهیم. در مهدکودک ها هم بوسیله همکاری با بهزیستی برای فراد زیر شش سال خصوصاً در شهرهای بزرگ خدمات را انجام می دهیم، اما در شهرهای کوچک خدمات مان را در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت نمایش می نماییم.