کدام نوع دویدن بر کاهش وزن موثرتر است؟

طب اصیل: پژوهشگران رویان در بررسی های خود به مقایسه اثر دویدن تند و عادی در سطوح سربالایی، سراشیبی و بدون شیب در بیان ژن های مربوط به متابولیسم و چربی سوزی در حیوان مدل آزمایشگاهی پرداختند.
به گزارش طب اصیل به نقل از ایسنا، انجام تمرینات ورزشی برای حفظ سلامتی لازم است. انواع گوناگونی از تمرینات ورزشی وجود دارد که برای اهداف متفاوتی مانند چربی سوزی، تقویت بدن یا تقویت عضله ای خاص طراحی شده اند. یکی از معمول ترین و ساده ترین فعالیت های ورزشی، دویدن است که فواید زیادی در حفظ سلامتی دارد. اما چه نوع دویدن در چه سطحی بیشترین اثر را در چربی سوزی دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، مهدی دهقانی، دکتر کامران قائدی، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، به مقایسه اثر دویدن تند و عادی در سطوح سربالایی، سراشیبی و بدون شیب در بیان ژن های مربوط به متابولیسم و چربی سوزی در حیوان مدل آزمایشگاهی پرداختند.
در این پژوهش ۴۸ موش نر بالغ بطور تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند: ۱) دویدن سریع در سراشیبی با شیب منهای ۱۵ درجه؛ ۲) دویدن سریع در سربالایی با شیب ۱۵ درجه؛ ۳) دویدن سریع در سطح بدون شیب؛ ۴) گروه کنترل حاد بدون ورزش؛ ۵) دویدن آرام و طولانی در سراشیبی با شیب منهای ۱۵ درجه؛ ۶) دویدن آرام و طولانی در سربالایی با شیب ۱۵ درجه؛ ۷) دویدن آرام و طولانی در سطح بدون شیب و ۸) گروه کنترل مزمن بدون ورزش.
سپس هشت هفته از عضلات و بافت چربی موش ها نمونه برداری شد و بیان ژن های مربوط به متابولیسم و چربی سوزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Gene به چاپ رسیده است، نشان داد، با وجود آنکه بیان ژن های مورد نظر در تمام گروه هایی که ورزش انجام داده بودند افزایش یافته بود، اما دویدن در سراشیبی نسبت به دویدن در سربالایی و همین طور نسبت به دویدن در سطح بدون شیب بر بیان ژن های مورد مطالعه موثرتر بود.
نتایج این پژوهش نشان می دهد، دویدن در سراشیبی می تواند بر افزایش متابولیسم و چربی سوزی مؤثرتر باشد.